...
  • PL   EN

Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne w Piątku

Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne w Piątku 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

IX Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana w tym roku odbyły się w Piątku w pierwszej połowie sierpnia.

W ramach tego wakacyjnego cyklu odwiedzamy miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane. Byliśmy już w Opatowie (2010),
Zwierzyńcu (2011), Kruszwicy (2012), Brodnicy (2013), Złotym Potoku (2014), Miliczu (2015) oraz Iwoniczu-Zdroju (2016). W ubiegłym roku Spotkania (i niezwykle udany plener miejski) zorganizowaliśmy w Zabrzu.

W tym roku wybraliśmy się do miejscowości Piątek, która znana jest z tego, że znajduje się w niej geometryczny środek Polski. Ze względu na swoje położenie Piątek był początkowo osadą targową (nazwa prawdopodobnie pochodzi od dnia tygodnia, w którym odbywały się targi). Prawa miejskie otrzymał w XIV w. jako miasto biskupie, w tym czasie był silnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. W połowie XVII w. liczył 320 domów i ok. 1500 mieszkańców i słynął m.in. z produkcji piwa. Piątek stracił prawa miejskie ze względu na udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. W okresie międzywojennym w większość ludności jednak zajmowała się rolnictwem, część mieszkańców, zwłaszcza liczna mniejszość żydowska, zajmowała się handlem.

Tematem wiodącym pleneru i zajęć plastycznych w tym roku było Centrum. Stałą opiekę nad plastykami sprawowali prof. Marian Stępak z Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz dawni stypendyści Funduszu: Damian Urbanek, Karolina Suchan-Okulska i Martyna Borządek.

W Spotkaniach uczestniczyli nasi stypendyści o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, humaniści i przyrodnicy. W programie dnia obok zajęć warsztatowych (plastycznych i związanych z regionem) odbywały się także zajęcia rekreacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi i wieczorne rozmowy z cyklu „Rozmawiamy serio”, a także obserwacje astronomiczne, wycieczki historyczne i przyrodnicze czy odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań w ramach „Letniej Akademii Piątkowskiej”. Uczestnicy brali ponadto udział w zespołowych projektach badawczych.

Zorganizowaliśmy publiczny koncert naszych podopiecznych, a także wystawę prezentującą prace powstałe na plenerze (drugą – już niedługo – zorganizujemy w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim).

Zobacz program obozu (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.