...
  • PL   EN

VIII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Zabrze 2017

VIII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Zabrze 2017 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

VIII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana w tym roku odbędą się w Zabrzu w dniach 29 lipca – 12 sierpnia.

W ramach tego wakacyjnego cyklu odwiedzamy miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane. Byliśmy już w Opatowie (2010),
Zwierzyńcu (2011), Kruszwicy (2012), Brodnicy (2013), Złotym Potoku (2014), Miliczu (2015) oraz Iwoniczu-Zdroju (2016).

W tym roku udajemy się na Górny Śląsk, do Zabrza, którego historia sięga XIII wieku (z pierwszej połowy tego wieku pochodzą wzmianki o najstarszej dzielnicy obecnego
Zabrza – Biskupicach). W początkach XIV wieku Zabrze występowało w dokumentach pod nazwą „Sadbre”, oznaczającą osadę, położoną za porośniętymi drzewami, urwiskami. Wieś w wyniku ciągłych wojen przechodziła z rąk do rąk. Początkowo należała do dóbr biskupa wrocławskiego. W XIV wieku przeszła w posiadanie czeskiego króla Jana Luksemburczyka. Następnie, w XVI wieku, po bitwie pod Mohaczem, kiedy to Habsburgowie opanowali Czechy i Węgry, Zabrze przeszło pod władanie Austrii. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy w 1790 roku odkryto w okolicach Zabrza bogate złoża węgla kamiennego. Od razu rozpoczęto wydobycie, najpierw w płytkich szybach, a od 1796 roku w wybudowanej tu Kopalni „Królowa Luiza”. Pod rządami nowego właściciela – Guido Henckela von Donnersmarcka, Zabrze ogarnęła rewolucja przemysłowa. Wszystkich uczestników Spotkań zachęcamy do zapoznania się z niezwykłą historią tego regionu.

W Spotkaniach uczestniczyć będą stypendyści o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, humaniści i przyrodnicy. W programie dnia obok zajęć warsztatowych (plastycznych i związanych z regionem) odbędą się także zajęcia rekreacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne (w tym roku praca nad
Anią z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery) i wieczorne rozmowy z cyklu „Rozmawiamy serio”, a także obserwacje astronomiczne, wycieczki historyczne i przyrodnicze czy odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań. Planujemy też koncerty naszych podopiecznych, a także wystawę prezentującą prace powstałe na plenerze (i drugą – w październiku – w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim).

W tym roku cały cykl zajęć ogólnorozwojowych będzie ściśle związany z miejscem, w którym będziemy przebywać. Więcej czasu w stosunku do roku ubiegłego zamierzamy
poświęcić zespołowym projektom badawczym prowadzonym pod opieką tutorów. Wszystkim uczestnikom o uzdolnieniach poznawczych zaproponujemy do wyboru 10-12
tematów do opracowania w trakcie pobytu w Zabrzu (np. architektura modernistyczna, transplantologia, literatura śląska, historia przemysłu, analiza ekonomiczna współczesnego przemysłu śląskiego itd.). Wszystkie będą ściśle związane miejscem, w którym będziemy przebywać. Będą one wymagać pracy zespołowej oraz samodzielnego zdobycia źródle i materiałów. Wierzymy, że staną się również źródłem dobrej zabawy i satysfakcji. Efekty tej pracy zaprezentujemy na koniec Spotkań a jednostronicowy raport opublikujemy w katalogu poplenerowym. 

Od każdego uczestnika Spotkań oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach. Plastykom zapewnimy podstawowe materiały do pracy, m. in.: brystol, farby, węgiel.

Pozostałych stypendystów prosimy, jak co roku, o przygotowanie odczytów lub innych aktywności, na przykład zajęć terenowych, badań historycznych, które mogą zainteresować pozostałych uczestników.

Zobacz program Spotkań [pdf]