...
  • PL   EN

Ostatnie dni na zgłoszenie się do EUCYS

Ostatnie dni na zgłoszenie się do EUCYS 360 180 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Tylko do końca listopada czekamy na zgłoszenia uczniowskich projektów badawczych do Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS).

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie), lub rekomendowane przez pracownika naukowego. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizatorem Polskiej Edycji EUCYS z ramienia Komisji Europejskiej. Prace zgłoszone tej jesieni będą zimą oceniane przez ekspertów i Jury decyduje, jaką grupę autorek i autorów zaprosić do dalszych rozmów.

W kwietniu 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Festiwal Młodych Badawczy Odkrycia, w którym wezmą udział autorzy wybranych projektów. Będzie to okazja do zaprezentowania wyników swoich badań w formie plakatu naukowego i – przede wszystkim – pogłębionych rozmów i dyskusji z jurorami. Będzie to również szansa na rozmowy z koleżankami i kolegami, a także z gośćmi CNK.

Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone (wśród nagród przewidujemy nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, laureaci mają również wstęp na dowolny kierunek najlepszych uczelni w kraju), a trzy z nich uzyskają nominacje do reprezentowania Polski na finałach EUCYS w Tallinie (Estonia) we wrześniu 2017.

Polska od 22 lat bierze udział w tym prestiżowym konkursie – z imponującymi sukcesami. Z 45 krajów biorących udział w EUCYS pod względem liczby zdobytych dotąd nagród lepsi od nas są tylko Niemcy.

eucyswykres2016

Więcej informacji: fundusz.org/konkurs