...
  • PL   EN

Nabór do programu na następny rok szkolny – jeszcze do 10 lipca

Nabór do programu na następny rok szkolny – jeszcze do 10 lipca 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Uwaga: przedłużamy rekrutację – na nowe zgłoszenia czekamy do 10 lipca!

Dla uczniów o wybitnych uzdolnieniach naukowych, technicznych i artystycznych organizujemy obozy naukowe, warsztaty i wiele innych projektów dla zdolnych uczniów. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Na naszej stronie można znaleźć dodatkowe informacje dla kandydatów:

 

fundusz.org/REKRUTACJA

 

Przede wszystkim od kandydatów oczekujemy listu, w którym uczniowie opisują swoje zainteresowania, problemy naukowe, które ich interesują, wyzwania artystyczne, z którymi się mierzą.

Wypowiedź ucznia jest najważniejszym dokumentem, jaki oceniamy! Co powinno się w niej znaleźć?

Warto dołączyć też dodatkowe pliki np. z próbami literackimi, pracami badawczymi, opisami doświadczeń… Znacznie mniej ważna jest lista osiągnięć, choć również o nią prosimy. (Muzyków i plastyków obowiązują ponadto dodatkowe wymagania.)

Termin uzupełniania wniosków upływa 15 lipca.

Formalną weryfikację wniosków będziemy prowadzić w czasie wakacji. W razie ewentualnych problemów, będziemy się kontaktować z kandydatami mailowo.

Wyniki rekrutacji ogłosimy na początku października. Pierwsze zajęcia odbędą się w listopadzie.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie dla uczniów