...
  • PL   EN

Laureaci Polskiej Edycji EUCYS 2019

Laureaci Polskiej Edycji EUCYS 2019 360 180 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sobotę 23 marca poznaliśmy skład polskiej reprezentacji na 31. Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EU Contest for Young Scientists) EUCYS 2019.

W dniach 22-23 marca w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowaliśmy już po raz 25. finały Polskiej Edycji EUCYS.

Finaliści w trakcie długich indywidualnych rozmów z poszczególnymi jurorami zaprezentowali swoje uczniowskie projekty badawcze.

Jury zdecydowało o przyznaniu 1. nagród w wysokości 5500 zł oraz nominacji do reprezentowania Polski na wrześniowych finałach EUCYS 2019 w Sofii za prace:

Łukasz Gałecki (Gdynia), Mateusz Mazurkiewicz (Rumia), Jan Struziński (Sopot), Dron Stratosferyczny – projekt techniczny autorstwa uczniów III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni,

Antoni Lis (Warszawa), Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych – projekt z chemii ucznia 3. klasy XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie,

Paweł Sawicki (Gdańsk), Hexapawn wydłużonypracę matematyczną absolwenta III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, który rozpoczął w tym roku studia matematyczno-informatyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

Reprezentacja Polski na EUCYS 2019 z prof. Janem Madeyem (krajowym organizatorem EUCYS) i przewodniczącym Jury dr. Piotrem Chrząstowskim-Wachtelem

Ponadto, Jury przyznało trzy 2. nagrody w wysokości 3500 zł za projekty:

  • Piotr Lazarek (Pawłowice), Prototyp automatycznego pojazdu do prewencyjnej analizy stanu gleby na polach uprawnych
  • Milena Malcharek (Kraków), Wpływ propolis, goździków i czosnku na wzrost kolonii bakterii Lactobacillus rhamnosus (Hansen, 1968)
  • Mariusz Trela (Kraków), Kolorowanie prostych w F_p^2

Laureaci 2. nagród

Wyjątkowo sędziowie przyznali również aż sześć 3. nagród w wysokości 1500 zł. Uzyskały je projekty:

  • Aleksander Bosek (Warszawa), Wybrane własności ciągów Perrina k-go rzędu
  • Szymon Cedrowski (Warszawa), Modelowanie galaktyk soczewkowatych i spiralnych
  • Jan Gradoń (Warszawa), Chemiluminescencja luminolu aktywowana wybielaczami. Badanie zmian poświaty w czasie
  • Stanisław Hauke (Warszawa), Czworokąty bliźniacze
  • Jaromir Tomasik (Gorlice), Wpływ obecności osuwisk na bogactwo gatunkowe paprotników w wybranych pasmach Beskidu Niskiego
  • Piotr Walczak (Warszawa), Badania mechanizmów oddziaływania bakteriocyn na komórki bakterii na przykładzie acydocyny M

Laureaci 3. nagród

Przeczytaj abstrakty projektów finałowych (pdf)

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Nagrody sfinansowała Fundacja PZU.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci już po raz 25. przeprowadził Polską Edycję tego prestiżowego unijnego konkursu. Młodym Polakom na finałach międzynarodowych idzie bardzo dobrze – nasz kraj wspiął się na podium rankingu zdobywców nagród i pod tym względem ustępuje tylko Niemcom.

Konkurs Prac Młodych Naukowców UE organizowany jest od 31 lat przez Komisję Europejską, jako kontynuacja konkursu Philipsa, którego historia sięgała 1968 roku.

Dziś jest to bardzo prestiżowy konkurs dla zainteresowanej nauką młodzieży z kilkudziesięciu krajów z całego świata. Na finałach spotyka się ponad setka młodych badaczy.

Więcej na temat EUCYS: fundusz.org/konkurs

Skład jury Polskiej Edycji EUCYS: fundusz.org/jury-polskiej-edycji-eucys