...
  • PL   EN

Inauguracja zajęć dla nowych stypendystów KFnrD

Inauguracja zajęć dla nowych stypendystów KFnrD 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sobotę 27 października na Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurujemy 36. rok Programu Pomocy Zdolnym.

Na ten rok szkolny przyjęliśmy do programu 533 uczennic i uczniów z całej Polski, w tym: 349 nastolatków o zainteresowaniach naukowych i literackich, 154 młodych muzyków i 30 zdolnych plastyków.

Na sobotnią inaugurację zaprosiliśmy naszych współpracowników, przedstawicieli instytucji partnerskich i władz państwowych oraz grupę naszych stypendystów, którzy zakwalifikowali się do programu w tym roku po raz pierwszy i ukończyli 16. rok życia.

W programie spotkania inauguracyjnego są m.in. wystąpienia trojga uczestników Programu, którzy zaprezentują, co ciekawego zrobili w minionym roku, także dzięki wsparciu Programu, a także krótki koncert w wykonaniu stypendystów.

Następnie nasi stypendyści będą mieli do wyboru trzy wykłady absolwentów Programu:

  • prof. Pawła Golika z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW,
  • dr. Igora Kraszewskiego z Instytutu Historii UAM
  • dr. hab. Krzysztofa Turzyńskiego, prodziekana Wydziału Fizyki UW.

 

W kolejnych miesiącach aż do września 2019 będziemy proponować naszym stypendystom bezpłatny udział w obozach naukowych, specjalistycznych warsztatach badawczych z różnych dziedzin, indywidualnych stażach w najlepszych laboratoriach, spotkaniach, koncertach. Będą wspaniałe obozy wielodyscyplinarne i wakacyjny plener malarski.