...
  • PL   EN

Dziękujemy za nowe zgłoszenia i sprawozdania roczne

Dziękujemy za nowe zgłoszenia i sprawozdania roczne 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Minął już termin nadsyłania i uzupełniania zgłoszeń do programu pomocy wybitnie zdolnym na następny rok szkolny. Każdej jesieni Zarząd KFnrD przyjmuje do programu ponad pół tysiąca zdolnych uczniów.

O wyniku rekrutacji wszystkich kandydatów poinformujemy w październiku.

 

Jesienią grupa nowych stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotka się na warsztatach w Warszawie.

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Uczestnicy programu na koniec roku szkolnego piszą sprawozdania z udziału w obozach i warsztatach, oraz na temat wszystkich innych swoich sukcesów.

Spotkanie nowych stypendystów to równocześnie inauguracja naszego roku szkolnego – całej serii spotkań, warsztatów badawczych, obozów naukowych, koncertów, wystaw i wielu innych imprez, na które zapraszamy wszystkich uczestników programu, zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami (i często – po dodatkowej kwalifikacji, bo chętnych jest zwykle więcej niż miejsc).

W roku szkolnym 2017/2018 przyjęliśmy do programu 539 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw.

Był to 35. już rok działania programu. „Był”, ale dla nas jeszcze się nie skończył – w wakacje organizujemy jeszcze dwa wielodyscyplinarne obozy naukowe (w tym jeden połączony z plenerem malarskim), we wrześniu odbędą się kolejne warsztaty. Całe lato trwają też indywidualne staże badawcze, organizujemy koncerty otwarte dla publiczności i wystawę prac plastycznych, które powstaną na plenerze.