...
  • PL   EN

Odszedł prof. Janusz Haman

Odszedł prof. Janusz Haman 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Z głębokim żalem żegnamy wielkiego przyjaciela Funduszu

profesora Janusza Hamana

członka rzeczywistego PAN, członka Zarządu i Rady Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki i szeregu naukowych organizacji międzynarodowych.

Pan Profesor przez długie lata zasiadał w Polskim Komitecie Konkursu UE dla Młodych Naukowców (EUCYS). Wspierał nasze działania i świetnie rozumiał, że popularyzacja nauki na najwyższym poziomie jest wspaniałą szansą na rozwój talentów kolejnych pokoleń młodych Polek i Polaków.

Będzie nam Pana Profesora bardzo brakowało.

Społeczność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci