...
  • PL   EN

Inspiratorium 2019. Czekamy na zgłoszenia nauczycieli do 31 III

Inspiratorium 2019. Czekamy na zgłoszenia nauczycieli do 31 III 240 160 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Inspiratorium to program stworzony przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – partnera merytorycznego Klubów Młodego Odkrywcy – przy wsparciu Fundacji Credit Suisse.

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego!

Termin upływa już w tym miesiącu.

Udział w programie jest bezpłatny.

W 2019 roku planujemy drugą odsłonę Inspiratorium, a w jej ramach odbędą się:

  • 2 pięciodniowe wizyty studyjne na zajęciach organizowanych w ramach Programu pomocy zdolnym. Zapraszamy na Wielodyscyplinarny obóz naukowy do Serocka (przełom kwietnia i maja) i Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne do Wielkopolski (w sierpniu). Program przewiduje możliwość hospitowania zajęć warsztatowych i wykładów, udział w wycieczkach, a także – w spotkaniach z wybitnymi naukowcami i artystami.
  • 2 trzydniowe (piątek-niedziela) warsztaty w Warszawie obejmujące spotkania i rozmowy z naukowcami i popularyzatorami nauki, wizyty w teatrach i muzeach, rozmowy w gronie uczestników .

W Inspiratorium oferujemy przede wszystkim świetne warunki do rozmowy i refleksji nad codzienną pracę, ale także niecodzienne możliwości spotkania z ludźmi pełnymi pasji, osobami w różnym wieku i o bardzo różnorodnych zainteresowaniach. Będzie można przyjrzeć się pracy stypendystów Funduszu w nietypowych sytuacjach, poznać wspaniałych wolontariuszy i ich sposoby na dzielenie się wiedzą z młodszymi kolegami.

Od uczestników odczekujemy zaangażowania, otwartości na nowe doświadczenia, gotowości do współpracy. Udział w programie wymaga poświęcania wolnego czasu na 4 spotkania w ciągu roku (szczegóły w ankiecie), a także zaakceptowania reguł dotyczących pracy z młodzieżą.
Inspiratorium jest kameralne – w tym roku chcemy zaprosić do współpracy 15 osób w tym 10 opiekunów KMO.

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty związane z udziałem programie.

Żeby zgłosić chęć udziału w programie, należy wypełnić formularz.

Więcej informacji o Inspiratorium