...
  • PL   EN

Jeszcze jest szansa na udział w rekrutacji 2019!

Jeszcze jest szansa na udział w rekrutacji 2019! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

UWAGA! Zdolne nastolatki, które w najbliższym czasie zgłoszą się do naszego programu, wezmą jeszcze udział w rekrutacji na rok szkolny 2019-2020.

Dowiedz się więcej o rekrutacji: fundusz.org/REKRUTACJA

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.
 
Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.

Rekrutacja odbywa się przez internet.

Formularz rejestracyjny:

baza.fundusz.org/rejestracja

UWAGA: Do rejestracji zalecamy używanie prywatnej skrzynki mailowej, podany adres będzie w przyszłości używany do korespondencji ze stypendystą.

rekrutacja do KFnrD