...
 • PL   EN

Witamy nowych stypendystów Programu ZDOLNI

Witamy nowych stypendystów Programu ZDOLNI 1200 450 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Program wystartował po raz 39. To jedna z najdłużej nieprzerwanie funkcjonujących inicjatyw pozarządowych w Polsce. Choć kilka lat temu zmieniliśmy nazwę, to idea wciąż pozostaje ta sama. Każdego roku młodych ludzi z pasją, ciekawych świata i chcących się rozwijać zapraszamy do wspólnej pracy, w której towarzyszą im znakomici naukowcy i artyści. W społeczności ZDOLNYCH wszyscy jesteśmy wolontariuszami, bo wszyscy – studenci, doktoranci, profesorowie, uznani i początkujący artyści, absolwenci i stypendyści – robimy z własnej woli to, co kochamy, i co uważamy za ważne i potrzebne.  

W sobotę 22 października z radością zainaugurowaliśmy w Zamku Królewskim w Warszawie trzydziesty dziewiąty rok Programu ZDOLNI. Nie było to tylko rozdanie dyplomów. Chcieliśmy też dać nowym uczestnikom Programu przedsmak tego, co ich czeka w Funduszu. Dlatego przygotowaliśmy krótki koncert Młodych Wirtuozów oraz prezentacje osiągnięć naukowych i plastycznych starszych stypendystów. Były też wykłady prowadzone przez dawnych uczestników Programu, którzy teraz są naukowcami i artystami w wiodących ośrodkach na całym świecie. Inauguracja dała też możliwość spotkania współpracowników i przyjaciół Funduszu, absolwentów oraz inne osoby wspierające działania na rzecz młodych ZDOLNYCH.
Uroczystość z Sali Wielkiej Zamku Królewskiego można odtworzyć w kanale YouTube Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Pierwszy krok w nowy świat

Inauguracja kolejnego roku działania Programu ZDOLNI ma uroczysty charakter, ponieważ trochę przypomina uroczystość immatrykulacji. Przyjmujemy w ten sposób nowych stypendystów i stypendystki do bardzo szczególnej społeczności jaką jest Fundusz. Stwarza ona przestrzeń wspólnego uczenia się i odkrywania dla doświadczonych naukowców i artystów. Oraz młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w świat badań i pracy twórczej.

„Chcemy pokazać kolejnemu rocznikowi funduszowców jak niezwykłe jest środowisko, do którego trafili i jak wielką daje im szansę bycie częścią tej wspólnoty. Szansę na rozwój pasji i talentu, ale przede wszystkim szansę na dzielenie się owocami tego talentu i wykorzystanie ich dla dobra innych. Myślę, że udział w Programie ZDOLNI w jakiś sposób kształtuje charakter i często zmienia nastawienie do życia i pracy. Właśnie dlatego dla znacznej części uczestników tego spotkania jest to pierwszy krok w zupełnie nowy świat. I mam nadzieję, będą chcieli pozostać w nim na długo. I może wniosą do niego też cząstkę siebie” – mówi Maria Mach, Prezes Zarządu i Dyrektorka Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Koncert, przegląd prac plastycznych i dokonań naukowych Stypendystów

By sprostać funduszowej misji, którą świetnie podsumowuje hasło: „Budzimy ciekawość”, podczas Inauguracji prezentujemy dokonania stypendystów, którzy od kilku lat rozwijają się w ramach Programu ZDOLNI.
Utwór Pawła Mykietyna Trio Choć doleciał Dedal na klarnet, wiolonczelę i fortepian zagrali uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie:

 • Jeremi Tabęcki z Brzezin – klarnet, stypendysta Programu od 2018 roku,
 • Wiktoria Osińska z Nowego Dworu Mazowieckiego – wiolonczela, stypendystka Programu od 2015 roku.
 • Justyna Żołnacz  z Warszaw – pianistka, stypendystka Programu od 2018 roku.

Pasje naukowe zaprezentowali:

 • fizyk z zainteresowaniami filozoficznymi Piotr Borodako z Kobierzyna (woj. małopolskie). Uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Stypendysta w latach 2021–2022.
 • zainteresowana badaniami psychologicznymi dzieci i młodzieży Natalia Dullek z Koszalina (woj. zachodniopomorskie). Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP. Stypendystka w latach 2019–2022.
 • humanista Szymon Urbanek z Sędziszowa Małopolskiego (woj. podkarpackie). Student Wydziału Polonistyki na UJ, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. Stypendysta Funduszu w latach 2020–2022.

Na wystawie w Sali Rady Zamku Królewskiego oglądaliśmy prace plastyczne:

 • Igora Żmudzkiego z Rudy Śląskiej, ucznia Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, w Programie od 2018 roku,
 • Zofii Woźniakowskiej z Warszawy, uczennicy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona, w Programie od 2021 roku.
Wykłady absolwentów Programu ZDOLNI dla różnych grup zainteresowań

Po uroczystości w Zamku Królewskim nowoprzyjętych stypendystów zaprosiliśmy do wyboru jednego z pięciu wykładów przygotowanych przez absolwentów Programu:

 • dr Karolinę Ćwiek-Rogalską z Instytutu Slawistyki PAN. Antropolożkę i etnografkę, zainteresowaną procesami ponownego zasiedlania tzw. ziem odzyskanych po II wojnie światowej. Karolina Ćwiek-Rogalska jest laureatką Nagrody Naukowej „Polityki” 2022.
 • prof. Ewelinę Knapską z Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Biolożkę i psycholożkę, która kieruje grupą badającą m.in. neurobiologiczne mechanizmy emocji przekazywanych społecznie (w prostych modelach empatii) oraz komórkowe mechanizmy wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu. Ewelina Knapska jest laureatką Starting Grant European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych).
 • dr. Radka Łapkiewicza z Laboratorium Optyki Kwantowej Wydziału Fizyki UW. Jego zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie efektów kwantowych w obrazowaniu np. w mikroskopii super-rozdzielczej lub w obrazowaniu fazowym a także techniki mikroskopii fluorescencyjnej w obrazowaniu biologicznym. Radek Łapkiewicz ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Wiedeńskim w grupie tegorocznego Noblisty prof. Antona Zeilingera.
 • dr. Piotra Byrskiego – współzałożyciela i prezesa interdyscyplinarnej platformy Molecule.one. Stworzony wspólnie z Pawłem Włodarczykiem-Pruszyńskim starup jest pionierem komercyjnego wykorzystywania sztucznej inteligencji w celu planowania syntezy chemicznej. Platforma opiera się na opracowanych przez Molecule.one algorytmach sztucznej inteligencji. A jej misją jest rozwiązanie problemu nieprzewidywalności chemii organicznej, aby można było szybciej wytwarzać leki
 • Michała Zdunika z IB World School 1531 Raszyńska. Dramatopisarza, reżysera, eseistę, kompozytora muzyki teatralnej. Absolwenta polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserii na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.