...
  • PL   EN

574 stypendystów Programu ZDOLNI w roku 2022/2023

574 stypendystów Programu ZDOLNI w roku 2022/2023 1200 450 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Po trzech miesiącach oczekiwania po stronie kandydatów i wytężonej pracy po stronie opiniujących poznaliśmy wyniki rekrutacji do Programu ZDOLNI w roku akademickim 2022/2023. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci znalazło się najliczniejsze od lat grono: 574 uczniów i uczennic.

Stypendyści Programu ZDOLNI

Pod opiekę Funduszu w roku szkolnym 2022/23 trafiły 574 osoby z całej Polski, od największych miast, po niewielkie miejscowości. Najmłodsi to uczniowie 5-6 klas szkoły podstawowej, najstarsi przygotowują się do matury w 2023 roku. Wśród stypendystów 348 osoby to młodzi naukowcy, 188 – muzycy instrumentaliści, a 38 – uzdolnieni plastycy. 322 osoby zostały przyjęte do Programu ZDOLNI po raz pierwszy.


Wsparcie w rozwoju zaproponowaliśmy połowie osób, które przesłały do nas pełne zgłoszenia. Przykro nam, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, jednak możliwości organizacyjne stowarzyszenia są ograniczone. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do dalszej i konsekwentnej pracy nad rozwojem zainteresowań. Zgłoszenia na kolejny rok szkolny będziemy przyjmować w czerwcu 2023 roku.

Czym się kierujemy wybierając?

Przesłaliśmy już informacje o wynikach kwalifikacji do wszystkich kandydatów. Zainteresowani proszeni są o sprawdzenie skrzynki mailowej podanej do kontaktu w zgłoszeniu. Przyjęci do Programu ZDOLNI będą zapewne bardzo zadowoleni, a Ci, którzy spotkali się z odmową – rozczarowani.

To zawsze są bardzo trudne decyzje. Podejmujemy je dzięki ogromnej pracy naszych wolontariuszy, naukowców i artystów, wśród których dużą grupę stanowią absolwenci Funduszu. Potrzeba wiele czasu i uwagi, żeby przeczytać wypowiedzi, przesłuchać nagrania i obejrzeć prace plastyczne młodych ludzi. Czasem jest to męczące, ale zawsze bardzo ciekawe i dające nam ważną i cenną wiedzę o zdolnej młodzieży, edukacji i generalnie współczesnym świecie – podkreśla Maria Mach, dyrektor biura Funduszu i prezes Zarządu, która czyta każde zgłoszenie. Dodaje przy tym: to zaciekawienie opiniujących widać w długich debatach, które toczymy omawiając ocenione indywidualnie zgłoszenia. Wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie, przekonując się nawzajem i dzieląc spostrzeżeniami. Dla mnie osobiście to zawsze wyjątkowo cenny czas. Nie mamy oczywiście pewności, że za każdym razem nasze decyzje są właściwe. Jednak wiem na pewno, że podejmując je staramy się kierować nasze wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Jak przebiega ta wieloetapowa procedura?

Wnioski o przyjęcie do Programu ZDOLNI zostały zaopiniowane przez specjalistów z poszczególnych dziedzin na podstawie wypowiedzi i wyników pracy własnej kandydatów. Każde zgłoszenie czytały przynajmniej trzy osoby. Na podstawie zebranych opinii zgłoszenia oceniono na posiedzeniach odpowiednich Zespołów Specjalistycznych. Następnie Komisja Stypendialna rozpatrywała sugestie Zespołów, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób, którym możemy udzielić wsparcia w Programie ZDOLNI oraz możliwości udzielenia realnej pomocy stypendystom w poszczególnych rodzajach uzdolnień.

W procesie kwalifikacyjnym wzięło udział ponad 180 osób – pracowników naukowych, pedagogów artystycznych, wykładowców i studentów. Większość z nich to absolwenci Programu ZDOLNI. Wszyscy poświęcili swój czas i wiedzę bezpłatnie, kierując się wspólną chęcią pomocy w rozwoju utalentowanych uczniów. Ich zaangażowanie w rekrutację jest gwarantem uważnej i rzetelnej oceny. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy na taką pomoc liczyć – w przypadku niektórych osób już od wielu lat.

Program ZDOLNI – możliwości wsparcia

Kolejną, już 39. edycję Programu ZDOLNI rozpoczynamy spotkaniem inauguracyjnym 22 października – link do transmisji online. Na uroczystość w Zamku Królewskim w Warszawie oraz towarzyszące jej wykłady w różnych grupach zainteresowań (nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyka i sztuka) zapraszamy nowoprzyjętych stypendystów, którzy ukończyli 16 lat.


Już w listopadzie cykl zajęć merytorycznych zaczynamy Spotkaniami Humanistycznymi w Krakowie oraz Wielodyscyplinarnymi Warsztatami Naukowymi w Miedzeszynie dla młodszych uczestników Programu. Ponadto, jeszcze przed Nowym Rokiem matematycy spotkają się dwukrotnie – podczas warsztatów w Warszawie i we Wrocławiu. Natomiast chemików będzie gościć Instytut Chemii Fizycznej PAN. W 2023 roku zaplanowaliśmy kilkanaście kolejnych zajęć i wydarzeń dla różnych grup zainteresowań. W dalszym ciągu ustalamy szczegóły kilku warsztatów oraz tematy tutoriali online.


Muzycy zagrają koncerty w salach Zamku Królewskiego w Warszawie, Łazienek Królewskich i Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, a pod koniec zimy spotkają się na warsztatach muzyki kameralnej w ECM w Lusławicach. Będą też pracować w zespołach kameralnych w ramach Kameralnej Filharmonii Funduszu.

Plastyków czekają natomiast m.in. konsultacje, połączone z korektą prac oraz wiosenna wystawa w Warszawie.

Szczegóły naszej oferty stypendyści znajdą po zalogowaniu się w bazie Funduszu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.