EUCYS – prestiżowy konkurs dla młodych badaczy

 

eucyslogo

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią programu ramowego Horyzont 2020 – największego w historii w Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne i społeczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej.

Od początku polskiego udziału w EUCYS, czyli od 1995 roku, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizatorem Polskiej Edycji Konkursu. Jury, w skład którego weszli profesorowie wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, przewodniczy obecnie dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki UW (niegdyś członek międzynarodowego Jury EUCYS). Krajowym Organizatorem Konkursu, towarzyszącym każdego roku polskim reprezentantom podczas międzynarodowych finałów jest prof.  Jan  Madey z Instytutu Informatyki UW, jednocześnie Przewodniczący Zarządu Funduszu.

Finały EUCYS w Polsce odbywają się każdego roku wiosną, od 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik. Prezentowanych jest na nich 20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych (wszystkie zostały napisane przed rozpoczęciem studiów przez ich autorów). – Konkurs od lat przebiega w dość podobny sposób. Spośród kilkuset nadesłanych prac, po wstępnej selekcji, wysyła się do recenzji prawie setkę. Jury złożone z bardzo kompetentnych osób przegląda zarówno prace, jak i recenzje i na ich podstawie wybiera dwudziestkę finalistów. W czasie finałów krajowych każdy juror rozmawia z wszystkimi finalistami osobno i po dyskusji ustalane są zwycięskie projekty – wyjaśnia dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, przewodniczący Jury Polskiej Edycji EUCYS.
Międzynarodowe Finały EUCYS odbywają się we wrześniu, każdego roku w innym kraju. W ostatnim czasie najlepsze uczniowskie projekty badawcze gościły w Lizbonie (2010), Helsinkach (2011), Bratysławie (2012), Pradze (2013), Warszawie (2014), Mediolanie (2015), a w 2016 roku gospodarzem była Bruksela. W finałach biorą udział laureaci pierwszych nagród w konkursach krajowych – w sumie każdego roku międzynarodowe Jury ocenia około 90-100 projektów, których autorami jest około 150 najzdolniejszych młodych naukowców z całego świata (badania mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespołach, maksymalnie 3-osobowych).

Mimo silnej konkurencji, wysyłanym na finały Polkom i Polakom idzie znakomicie – od lat jesteśmy w czołówce, a więcej nagród zdobywają tylko młodzi Niemcy. Od kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe Jury nagrodziło 37 projektów z naszego kraju (łącznie 46 autorów). Polacy zdobyli aż 24 nagrody główne i 26 dodatkowych.

W EUCYS 2016 w Brukseli wzięli udział:
1. matematyczka Jadwiga Czyżewska z Warszawy, z projektem Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów
2. biochemik Igor Kaczmarczyk z Osiniaka-Piotrowo, autor pracy Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych
3. neurobiolog i innowator Maciej Mańka z Chorzowa, Urządzenie do produkcji płuca-na-chipie

Niegdysiejsi Polscy laureaci EUCYS to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i zdolni pracownicy naukowi, pomysłodawcy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub kadra menadżerska międzynarodowych firm. To właśnie w czasie EUCYS po raz pierwszy prezentowali swoje prace: znakomity paleontolog Grzegorz Niedźwiedzki (odkrywca najstarszych kręgowców lądowych, współautor artykułu z okładki Nature w styczniu 2010 roku, ogłaszającego odkrycie przewracające całą dotychczasową wiedzę paleontologiczną na temat momentu wyjścia czworonogów na ląd i przesuwające tę granicę o ok. 30 mln lat wstecz) czy astrofizyk Agata Karska (laureatka m.in. nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science w 2012 roku oraz Nagrody Naukowej Polityki w 2015 roku; głównym nurtem jej badań są obserwacje fizyko-chemiczne gazu w obszarach formowania młodych gwiazd).

Za sukcesami finalistów EUCYS stoi szerokie grono pracowników akademickich, popularyzatorów nauki oraz nauczycieli, którzy każdego roku angażują się, wykonanie recenzji zgłoszonych prac, ocenę dokonań młodych badaczy oraz pomoc w przygotowaniu do zmagań na szczeblu międzynarodowym. Wszyscy oni podzielają ogromną pasję do nauki i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, traktując spotkania z uczniami jako cenną inspirację do własnej pracy. Zarówno Jurorzy, jak i recenzenci prac w Polskiej Edycji EUCYS są wolontariuszami.

Termin zgłaszania uczniowskich prac badawczych i technicznych do Polskiej Edycji EUCYS mija 30 listopada każdego roku.

 

Masz projekt naukowy napisany np. na olimpiadę przedmiotową?

 

Wystartuj w kolejnej edycji EUCYS – zgłoś się przez internet!

 

Zobacz regulamin konkursu