...
  • PL   EN

Złoty Krzyż Zasługi dla Marii Mach

Maria Mach, Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, wieloletnia członkini zarządu naszego stowarzyszenia (i dawna stypendystka) została odznaczona za zasługi w działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom organizacji pozarządowych.

W środę 18 września 2013 roku w imieniu Bronisława Komorowskiego odznaczenia wręczył Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. Uroczystość miała miejsce podczas konferencji „Obywatele dla Demokracji. Program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG” zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Więcej informacji na stronie: www.prezydent.pl

 

Maria Mach wśród stypendystów / fot. Sebastian Soberski

Maria Mach jest absolwentką filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W liceum została stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, a od początku studiów była wolontariuszką organizacji. Następnie pracowała w biurze stowarzyszenia, została członkinią zarządu, a od kilku lat kieruje Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci i pełni funkcję sekretarza zarządu.

Ma bardzo duże doświadczenie w pracy ze zdolnymi uczniami – uczestnikami programu pomocy wybitnie zdolnym, które stowarzyszenie prowadzi nieprzerwanie już ponad 30 lat. Jest autorką wielu eksperckich tekstów na ten temat i współautorką poradnika dla rodziców i nauczycieli „Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc”.