...
  • PL   EN

Żegnamy prof. Zdzisława Rondio

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Zdzisława Rondio.

Pan Profesor przez wiele lat pracował społecznie dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego zarządu naszego stowarzyszenia.

Odszedł jeden z twórców i niekwestionowany, światowej sławy, autorytet w polskiej anestezjologii dziecięcej i noworodkowej, emerytowany profesor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Organizator pierwszego w Polsce Zakładu Anestezjologii Pediatrycznej i twórca standardów transportu noworodkowego. Od 1964 do 2001 roku początkowo kierownik Samodzielnego Oddziału Anestezjologii Dziecięcej a następnie Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii IMiDz. W latach 1991-1995 Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, a od 1978 do 1991 roku równocześnie kierownik naukowy Zakładu Anestezjologii Akademii Medycznej w Lublinie.

Autor wielu artykułów, książek i patentów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii dzieci w tym pierwszego w Polsce podręcznika „ Anestezjologia Pediatryczna” i „ Special Problems of Anesthesia in Infants” wydanej przez PZWL dla Biblioteki Narodowej USA. Opracował patent i umożliwił wdrożenie do produkcji respiratora noworodkowego. Publikacje dotyczą głównie: patofizjologii i terapii niewydolności oddechowej noworodków, mechaniki oddychania, nowych metod sztucznej wentylacji.

Profesor został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci