...
  • PL   EN

Żegnamy prof. Macieja Gellera

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Macieja Gellera. Był nie tylko świetnym fizykiem i znakomitym popularyzatorem, ale też szlachetnym i dzielnym człowiekiem. Przez wiele lat współpracował z Funduszem prowadząc zajęcia dla młodych ludzi.

Wspierał nas także jako dyrektor Festiwalu Nauki i zawsze mogliśmy liczyć na Jego życzliwość.

 

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci