...
  • PL   EN

Żegnamy prof. Elżbietę Tarkowską

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Elżbiety Tarkowskiej, znakomitej socjolog. Była kierownikiem Zespołu Badań nad Ubóstwem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz dyrektorem IFiS w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Działała społecznie w wielu organizacjach – również w Funduszu.

Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Zawsze mogliśmy liczyć na Jej życzliwość. Bywała na naszych obozach i bardzo aktywnie uczestniczyła w rekrutacji kolejnych roczników do programu pomocy wybitnie zdolnym.

Odeszła wybitna badaczka, podejmująca problematykę bardzo mocno przemilczaną i pomijaną przez wielu naukowców w Polsce. Pod jej redakcją ukazała się niedawno książka „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego”. Była także współautorką i redaktorką m.in.: „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce ” (2000), „Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy” (2002), „Lata tłuste, lata chude… Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych” (2002), „Młodzież z byłych PGR-ów” (2002), „Biedni o sobie i swoim życiu” (2003), „Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży” (2007), a także niemal 300 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Była też redaktor naczelną „Kultury i Społeczeństwa”, współtłumaczką i redaktorką polskiego wydania „Wolnej kultury” Lawrence’a Lessiga, swoje książki umieszczała w internecie do bezpłatnego pobrania.

Wyrazy serdecznego współczucia składamy dr. Alkowi Tarkowskiemu – naszemu dawnemu stypendyście.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci