...
  • PL   EN

Żegnamy Joasię Jopek

7 grudnia odeszła od nas Joanna Jopek, jedna z naszych najzdolniejszych podopiecznych. Była stypendystką Funduszu w latach 2004-2006. Całą swoją pasję i talent poświęciła teatrowi. Pierwsze swoje kroki w nauce stawiała śmiało i mądrze. Będzie nam brakowało kolejnych.

Żegnamy Joasię z głębokim żalem. Będziemy o niej pamiętać.