...
  • PL   EN

Wyniki rekrutacji w październiku

Trwa analiza wniosków do programu pomocy wybitnie zdolnym na ten rok szkolny. Wyniki poznamy w październiku. Pierwsze zajęcia dla Młodych Naukowców – w listopadzie.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji, a osoby przyjęte do programu otrzymają propozycje zajęć, w których będą mogły wziąć udział.

 

Otrzymaliśmy na ten rok szkolny ponad 1500 zgłoszeń, a ich rzetelna ocena to bardzo dużo pracy. Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.

W roku szkolnym 2011/2012 przyjęliśmy do programu 548 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw. Wśród nich jest 354 młodych naukowców, 138 muzyków, 33 plastyków i 23 tancerzy. 112 osobom przyznano prestiżowe wyróżnienie – status stypendysty, w tym 54 – po raz pierwszy.

W listopadzie każdego roku nowo nominowani stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotykają się w na trzydniowych warsztatach w Warszawie. Nominacje otrzymują na uroczystości w Zamku Królewskim. 

Spotkanie nowych stypendystów to równocześnie inauguracja naszego roku szkolnego – całej serii spotkań, warsztatów badawczych, obozów naukowych, koncertów, wystaw i wielu innych imprez, na które zapraszamy wszystkich uczestników programu, zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami (i często – po dodatkowej kwalifikacji, bo chętnych jest zwykle więcej niż miejsc).

Rozpoczynający się rok szkolny to 30. już rok działania programu.