...
  • PL   EN

Wyjazdy zagraniczne 2016

Możemy zarekomendować kilkoro uczestniczek i uczestników tegorocznego Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym do udziału w odbywających się poza Polską warsztatach, obozach naukowych i stażach.

Jest to niepowtarzalna szansa pracy w ciekawych laboratoriach i ośrodkach badawczych, poznania rówieśników z całego świata i doskonalenia znajomości języka.

Osoby, które chcą wziąć udział w kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych powinny przysłać do biura Funduszu (najlepiej w serwisie BAZA.fundusz.org) zgłoszenie w języku angielskim, zawierające:

1. krótki opis zainteresowań,
2. krótki opis największych osiągnięć naukowych – prace badawcze, projekty naukowe, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,
3. uzasadnienie chęci wyjazdu z podaniem planów naukowych związanych z danym obozem/warsztatami.

Żeby dobrze przygotować zgłoszenie warto zapoznać się z opisem wybranych obozów/warsztatów pod podanymi wyżej adresami internetowymi. Odpowiedzi na poszczególne pytania powinny być zwięzłe – w przypadku 2 pierwszych ok. 1.000 znaków, w przypadku 3 – do 2 tys. znaków. Można zgłosić się na więcej niż jeden wyjazd – w takim przypadku w punkcie 3. należy podać osobne uzasadnienia dla każdego wyjazdu oraz podać kolejność od najbardziej do najmniej preferowanego. Zgłoszenie powinno do nas dotrzeć do 1 lutego 2016.

Na rozmowę kwalifikacyjną (która odbędzie się prawdopodobnie 20 lutego) zaprosimy tylko wybrane osoby spośród tych, które przyślą zgłoszenia do Biura Funduszu – o zaproszeniu na rozmowę poinformujemy oddzielnie. Fundusz zwróci koszty podróży PKP II kl. lub autobusem (na analogicznych zasadach jak w przypadku warsztatów naukowych).

Pobyt za granicą jest we wszystkich przypadkach opłacany przez Fundusz, oczekujemy pokrycia przez wyjeżdżających kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca obozu/warsztatu i z powrotem. Jednocześnie informujemy, iż możesz starać się o dofinansowanie przez Fundusz zakupu biletów przez złożenie wniosku o stypendium celowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń do naszego biura upływa już 1 lutego! Więcej informacji w tym dokumencie: o_wyjazdach_zagranicznych_2016.pdf

ESC 2014 fot. spacecamp.no