...
  • PL   EN

Wkrótce kolejne nominacje!

W tym roku szkolnym 54 osoby po raz pierwszy uzyskały status stypendysty Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Z tej okazji zaprosiliśmy tę wybraną grupę do Warszawy na specjalne trzydniowe spotkanie i uroczystość wręczenia nominacji.

Łącznie w tym roku szkolnym zakwalifikowaliśmy do programu 548 uczniów. Wśród nich jest 354 młodych naukowców, 138 muzyków, 33 plastyków i 23 tancerzy baletowych. 112 osobom przyznano status stypendysty, część z nich uzyskała to wyróżnienie po raz pierwszy.

To dla tych ostatnich zorganizujemy w połowie listopada uroczystość wręczenia nominacji. Tradycyjnie odbędzie się ona w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Tym razem – w niedzielę 13 listopada.

 

Poza uroczystością nowi stypendyści wezmą udział w zajęciach na czołowych uczelniach warszawskich oraz spotkają się z dawnymi stypendystami.

Razem z uczniami zapraszamy do Warszawy ich nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców, dla których również organizujemy zajęcia z pedagogami i psychologami specjalizującymi się w pracy z wybitnie zdolnymi.

To coroczne funduszowe święto rozpoczyna kolejny – 29. już – rok wytężonej pracy. Kolejne zajęcia ruszają również w tym miesiącu.

Pomoc naszego stowarzyszenia nie polega na wsparciu finansowym. Stypendia celowe (na konkretne przedsięwzięcia związane z rozwojem talentów) są marginesem naszej działalności. Stypendysta Funduszu może liczyć przede wszystkim na bogatą ofertę zajęć w najlepszych placówkach naukowych w kraju, naukowe wyjazdy zagraniczne i kontakt w najwybitniejszymi badaczami i twórcami, którzy chętnie poświęcą mu czas i uwagę.

Ponieważ tę samą pomoc otrzymują pozostali uczestnicy programu, status stypendysty ma przede wszystkim wymiar prestiżowy. To forma uznania dla szczególnych osiągnięć, które zwróciły uwagę naszych ekspertów w czasie kwalifikacji do programu.

Zobacz jak wyglądały dawniejsze nominacje na facebook.com/zdolni