Warsztaty przyrodnicze w Warszawie, listopad

Warsztaty służą zapoznaniu młodszych uczestników Programu z podstawami pracy badawczej. Podczas zajęć odtwarzany jest pełny cykl pracy eksperymentalnej od wprowadzenia teoretycznego, przez przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu, do opracowania wyników i przygotowania prezentacji multimedialnej. Uczestnicy pracują w niewielkich grupach nad zagadnieniami z dziedziny: biologii, chemii, fizyki, informatyki. Warsztaty kończy sesja podsumowująca, podczas której uczestnicy poszczególnych zajęć prezentują wyniki swojej pracy. Ponadto podczas warsztatów, uczestnicy słuchają wykładów, a także mają możliwość przedstawienia (w formie odczytu) rezultatów własnej pracy.

Pięciodniowe zajęcia dla 20 osób

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych

Program warsztatów 2016 (pdf)