Warsztaty przyrodnicze w Warszawie, listopad

Warsztaty służą zapoznaniu młodszych uczestników Programu z podstawami pracy badawczej. Podczas zajęć odtwarzany jest pełny cykl pracy eksperymentalnej od wprowadzenia teoretycznego, przez przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu, do opracowania wyników i przygotowania prezentacji multimedialnej. Uczestnicy pracują w niewielkich grupach nad zagadnieniami z dziedziny: biologii, chemii, fizyki, informatyki. Warsztaty kończy sesja podsumowująca, podczas której uczestnicy poszczególnych zajęć prezentują wyniki swojej pracy. Ponadto podczas warsztatów, uczestnicy słuchają wykładów, a także mają możliwość przedstawienia (w formie odczytu) rezultatów własnej pracy.

Pięciodniowe zajęcia dla 20 osób

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych

Program warsztatów 2016 (pdf)

Program warsztatów 2018 (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podziel się!