...
  • PL   EN

Warsztaty muzyki kameralnej w Lusławicach dobiegają końca

XXI Warsztaty Muzyczne KFnrD odbywają się w dniach 7 – 21 lutego 2015 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Są to warsztaty muzyki kameralnej. Oprócz zajęć z kameralistyki zorganizowaliśmy wykłady oraz lekcje otwarte dla wszystkich muzyków ze znakomitymi profesorami i solistami (także dawnymi stypendystami Funduszu).

{gallery}-2015/02-Luslawice{/gallery}

W warsztatach wzięło udział 37 uczestników programu: 5 altowiolistek, 11 skrzypków, 5 wiolonczelistów, 4 flecistów, 1 klarnecista, 1 puzonista, 10 pianistów. Zaprosiliśmy dodatkowo grupkę funduszowych plastyków.

Uczestnikom zaproponowaliśmy także wiele innych zajęć. Były to spotkania i wykłady dotyczące różnych dziedzin wiedzy: muzykologii, historii sztuki, literatury, psychologii, warsztaty teatralne, plastyczne, filozoficzne. Ponadto była możliwość oglądania nocnego nieba przez funduszowy teleskop.

Zorganizowaliśmy dwa otwarte koncerty: koncert absolwentów programu i kończący warsztaty koncert muzyki kameralnej. Dla uczestników i kadry warsztatów zorganizowaliśmy ponadto wewnętrzny koncert solistów.

Mamy nadzieję, że taki program warsztatów pozwolił uczestnikom nie tylko na doskonalenie umiejętności muzycznych, ale także rozwija ich wrażliwość i zdolność rozumienia świata. Są to umiejętności potrzebne muzykowi nie mniej niż techniczna biegłość. Liczymy na to, że obecność osób o podobnych uzdolnieniach i wspólne muzykowanie będą dla nich zachętą do pracy i źródłem trwałych przyjaźni.

Warsztaty są dofinansowane przez Fundację PZU, partnera strategicznego Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Współorganizatorem warsztatów jest Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

ECM K.Pendereckiego w Lusławicach