...
  • PL   EN

Warsztaty biologiczne w Warszawie

Warsztaty biologiczne w Warszawie, 2-7 marca 2014: zajęcia w Centrum Onkologii, Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytucie Eksperymentalnej Biologii Roślin UW, Instytucie Zoologii UW, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Ogrodzie Botanicznym UW, Zakładzie Hydrobiologii UW. Kwalifikacja w lutym na podstawie zgłoszeń. 30 miejsc.

 

Odwiedź strony instytucji współorganizujących warsztaty:

Centrum Onkologii: www.coi.pl

IBD PAN: www.nencki.gov.pl

Wydział Biologii UW: www.biol.uw.edu.pl

MIBMiK: www.iimcb.gov.pl