...
  • PL   EN

Warsztaty badawcze w IF PAN w Warszawie

Warsztaty badawcze z fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników oraz biofizyki w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Kwalifikacja na podstawie zadań opublikowanych na początku listopada. 20 miejsc.

Tematy badawcze:

  • Efekty kwantowe w krystalicznych izolatorach topologicznych obserwowane w przewodnictwie i fotoprzewodnictwie elektronowym
  • Właściwości warstw magnetycznych wytwarzanych metoda epitaksji z wiązek molekularnych.
  • Życie potrzebuje kolorów – czyli dlaczego niektóre białka nie są białe
  • Inteligentne okna w technologii ALD
  • Świecące nanodruty: wytwarzanie i badanie luminescencji
  • Podstawy działania ogniw fotowoltaicznych (PV) opartych o złącze p-n
  • Badanie własności spektralnych światła z laserów diodowych i ich modyfikacji za pomocą zewnętrznego rezonatora
  • Badanie regularności ułożenia atomów w ciałach stałych za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego

Odwiedź stronę Instytutu Fizyki PAN: www.ifpan.edu.pl

Archiwalne zadania kwalifikacyjne z Instytutu Fizyki PAN: 

Zadania-IF_PAN_2013.zip

IF_PAN_2014_zadania.zip

 

{gallery}13IFPAN{/gallery}

Warsztaty w IF PAN w 2013 roku