...
  • PL   EN

Warsztaty badawcze w IChF PAN w Warszawie

Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, 24-29 listopada 2013: fizykochemia kompleksów supramolekuralnych, fotochemia i spektroskopia, chemiczne przetwarzanie informacji. Literatura: Atkins, Podstawy chemii fizycznej, Chemia fizyczna. Kwalifikacja w I dekadzie listopada na podstawie zgłoszeń. 10 miejsc.

Archiwalny program warsztatów: IChF_PAN_2013.pdf

<

Propozycje tematyczne:

 

Projekt 1 (3 osoby) Badania techniką FCS (fluorescence correlation spectroscopy), hodowla świecących bakterii, reometria, chromatografia, waga Langmuira.

Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Zespół 10, osoba prowadząca: mgr Krzysztof Sozański

 

Projekt 2 (1-2 osoby) Modelowanie mechanizmu wybranej reakcji w fazie gazowej

Jednym z zastosowań metod modelowania molekularnego jest przewidywanie mechanizmu wybranej reakcji, a w konsekwencji również jej produktów. Na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych można również przewidzieć stałe szybkości reakcji. Reakcje, które badamy, są istotne między innymi dla chemii atmosfer (zarówno Ziemi, jak i innych planet). Dla przewidywanych produktów reakcji modelowane są również właściwości spektralne.

Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Zespół 25 (Astrochemia Laboratoryjna), osoba prowadząca: dr Marcin Gronowski 

 

Projekt 3 (1-2 osoby) Pomiar widm fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji układów izolowanych w naddźwiękowych wiązkach molekularnych

Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Zespół 29 (Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych), osoba prowadząca: dr Michał Gil 

 

Projekt 4 (2 osoby) Próby cyklizacji (a) 1,3,5-triaminofenylobenzenu do triazatruksenu; (b) 1,3,5-tritiofenylobenzenu do tritiatruksenu

Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Zespół 26 (Fotoelektronika Organiczna), osoby prowadzące: (a) mgr Karolina Kubik, (b) mgr Krzysztof Górski

 

Projekt 5 (1 osoba) Synteza strukturalnych izomerów porfiryny

Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Zespół 29 (Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych), osoba prowadząca: dr Arkadiusz Listkowski 

 

Projekt 6 (1-2 osoby) Detekcja i identyfikacja bakterii i narkotyków w płynach fizjologicznych

Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Zespół 29 (Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych), osoba prowadząca: dr Agnieszka Kamińska

 

Wśród osób prowadzących są byli stypendyści Funduszu. W trakcie warsztatów przewidujemy także 2-3 godzinną informację o pracach prowadzonych w Instytucie.

Koordynator warsztatów: prof. Jacek Waluk

 

Odwiedź stronę Instytutu Chemii Fizycznej PAN: www.ichf.edu.pl