...
  • PL   EN

Ikona osoby

Wiktor, Solec Kujawski

Wiktor, Solec Kujawski 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podczas warsztatów z fizyki doświadczalnej mieliśmy okazję popracować z bardzo wyrafinowanym sprzętem pomiarowym, w szczególności z aparatem do epitaksji i mikroskopem elektronowym. Możliwość wykonywania doświadczeń na takiej aparaturze była ogromnie emocjonująca.