...
  • PL   EN

Ikona osoby

Paweł Czyż

Paweł Czyż 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podczas finałów panuje atmosfera pełna naukowej ciekawości i przesycona dobrym humorem. W finałach nie chodzi wyłącznie o zdobycie nagrody, ale też o nauczenie się czegoś, chwilę namysłu nad zadanymi pytaniami i poznanie mądrych przyjaciół.