...
  • PL   EN

Ikona osoby

Marian

Marian 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Udział w Inspiratorium był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem, które niewątpliwie wpłynęło na moje spojrzenie na własną pracę jako nauczyciela, szczególnie z uczniem zaangażowanym i poszukującym. Mimo że mam ponad trzydziestoletni staż w zawodzie, nieustannie odczuwam potrzebę nowych inspiracji, choćby z uwagi na niezwykle szybkie zmiany, zarówno w metodach pracy, jak i w postawach samych uczniów, które obserwuję na przestrzeni lat. […] Uczestnictwo w zajęciach podczas obozów wielodyscyplinarnych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i możliwość ich obserwowania przyniosły mi wiele korzyści w postaci obserwacji, jak budować relację mistrz–uczeń, jak prowadzić zajęcia nieszablonowo, jak przedstawić temat trudny, żeby znalazł się w zasięgu ucznia.