• PL   EN

Ikona osoby

Marcin, Gliwice

Marcin, Gliwice 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podczas stażu miałem okazję pracować nad realnymi problemami, którymi zajmował się mój opiekun i reszta zespołu. Wykonywałem samodzielnie niemal wszystkie czynności laboratoryjne. Była to dla mnie szansa na pogłębienie zainteresowań i poszerzenie umiejętności. Mogłem też konsultować z prowadzącym i członkami zespołu różne problemy z dziedziny chemii. Dzięki stażowi mogłem też dokładniej przyjrzeć się temu, jak wygląda praca naukowca chemika.

Back to top