...
  • PL   EN

Ikona osoby

Julia, Marki

Julia, Marki 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Atmosfera pleneru sprzyjała wakacyjnemu wypoczynkowi, ale również pracy twórczej i zdobywaniu nowych umiejętności. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczyłam, dostarczyły mi bogatej wiedzy, pozwoliły mi na pracę nad sobą w często nowych dla mnie kierunkach i pokazały mi możliwości dalszego rozwoju. Wycieczki umożliwiły mi poznanie regionu, w którym wcześniej nie byłam, oraz jego bogatej historii. Projekty grupowe wiele mnie nauczyły, szczególnie w zakresie pracy zespołowej oraz kreatywności. Były to cudowne dwa tygodnie, po których nastąpił trudny powrót do rzeczywistości. Napełniły mnie one jednak duża motywacją i inspiracjami.