...
  • PL   EN

Ikona osoby

Julia, Gdańsk

Julia, Gdańsk 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Dzięki możliwości uczestniczenia w lekcjach ze znakomitymi profesorami mogłam poszerzyć swoją wiedzę muzyczną zarówno w zakresie kameralistyki, jak i gry solo. Usłyszałam wiele cennych wskazówek, za których największą zaletę uważam to, że były różnorodne, każda uwydatniała inny aspekty dzieła muzycznego i muzyki w ogóle. Pozwoliło mi to spojrzeć na utwór pod różnymi kątami, z różnych punktów widzenia, co sprawiło, że ukazały się dla mnie nowe, niepoznane dotąd ścieżki prowadzące do ciekawej interpretacji.