...
  • PL   EN

Ikona osoby

Jakub, Nowa Sarzyna

Jakub, Nowa Sarzyna 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Oprócz wykonywania doświadczeń i syntez w celach demonstracyjnych podczas warsztatów mieliśmy również aktywny wpływ na bieżącą pracę badawczą Wydziału Chemii UW. Jedna z prac naukowych przed publikacją wymagała dostarczenia recenzentowi większej ilości danych, w czym pomogliśmy. Pomiary elektrochemiczne, w których braliśmy udział, ustawiając sprzęt oraz preparując w odpowiedni sposób elektrody, były wykorzystywane właśnie w tym celu.