...
  • PL   EN

Ikona osoby

dr hab. Piotr Garbacz

dr hab. Piotr Garbacz 300 260 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Najwyraźniejszym wspomnieniem z konkursu jest radość z tego, że choć byłem wtedy dopiero licealistą, mogłem zaprezentować wyniki moich badań na forum międzynarodowym, m.in. przed laureatami Nagrody Nobla. Przekonałem się też o tym, jak ważny jest w nauce dobry pomysł, nawet gdy stanowisko badawcze to stary rower dziadka, jak było w moim przypadku.