...
  • PL   EN

szkolnictwo

nauczycielka zapracowana zmęczona

Nauczyciele pracują najciężej

Nauczyciele pracują najciężej 1920 1280 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Dane zebrano przed pandemią, prawie trzy lata temu i dotyczą szkół brytyjskich. Są jednak na tyle ciekawe, że warto je jakoś odnieść do Polski.

read more
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.