...
  • PL   EN

Szukamy młodych badaczek i badaczy!

Pobierz plik PDF z naszym plakatem i powieś w swojej szkole!

 

 

 

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.

 

Dowiedz się więcej o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE

 

REGULAMIN Polskich Eliminacji EUCYS 2014