...
  • PL   EN

Szkoła Letnia Collegium Invisibile

Tegorocznych maturzystów – nie tylko uczestników naszego programu – zachęcamy do udziału w sierpniowym obozie naukowym organizowanym przez Collegium Invisibile.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca.

Obóz odbędzie się w dniach 21-29 sierpnia 2014 r. Uczestnikami będą, jak co roku w ramach Szkoły Letniej, absolwenci Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz – w ramach projektu Wioska Olimpijska – niezwiązani z Funduszem absolwenci liceów, którzy zdobyli tytuły laureatów tegorocznych olimpiad przedmiotowych. Poprzez połączenie odbywających się dotąd osobno Szkoły i Wioski chcemy umożliwić integrację i wspólną pracę szerszej niż dotychczas grupie absolwentów szkół średnich. Wszyscy uczestnicy będą brali udział w wybranych przez siebie zajęciach prowadzonych przez studentów Collegium, warsztatach zaproszonych gości, a poza tym będą przygotowywali i wygłaszali referaty związane ze swoimi zainteresowaniami naukowymi.

Collegium Invisibile to naukowa organizacja pozarządowa skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Żeby dostać się do CI, należy zaproponować program indywidualnych badań i zdać odpowiedni egzamin. W znacznej części studenci działający w stowarzyszeniu to nasi dawni i niedawni stypendyści.

Od 1999 roku studenci z tego stowarzyszenia prowadzą wakacyjne zajęcia dla stypendystów kończących udział w programie pomocy wybitnie zdolnym i wybierających się lada moment na studia. Jest to też więc świetna okazja, by porozmawiać z nieco starszymi kolegami o układaniu planu zajęć, najlepszych wykładowcach i ciekawych zajęciach. 

 

Więcej o kwalifikacji na obóz można przeczytać w katalogu Szkoły Letniej: katalog.pdf (dla tegorocznych uczestników naszego programu)

O Wiosce Olimpijskiej zaś – na stronie projektu: www.ci.edu.pl/pl/programy/wioska-olimpijska