...
  • PL   EN

Szkoła Letnia Collegium Invisibile

Na przełomie lipca i sierpnia w Ciążeniu w Wielkopolsce dla grupy naszych stypendystów Collegium Invisibile zorganizowało kolejną Szkołę Letnią.

 

Od 1999 roku studenci z tego stowarzyszenia prowadzą wakacyjne zajęcia dla stypendystów kończących udział w programie pomocy wybitnie zdolnym i wybierających się lada moment na studia.

 

W programie Szkoły Letniej są oczywiście różnorodne warsztaty. Ale to też świetna okazja, by porozmawiać z nieco starszymi kolegami o układaniu planu zajęć, najlepszych wykładowcach i ciekawych zajęciach. 

 

Collegium Invisibile to naukowa organizacja pozarządowa skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Żeby dostać się do CI, należy zaproponować program indywidualnych badań i zdać odpowiedni egzamin. W znacznej części studenci działający w stowarzyszeniu to nasi dawni i niedawni stypendyści.

 

więcej o Szkole Letniej na stronie CI