...
  • PL   EN

Szkoła Letnia CI

Collegium Invisibile oraz Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci od 1999 wspólnie organizują obóz naukowy dla maturzystów kończących udział w programie pomocy wybitnie zdolnym. 

Tegoroczna edycja odbędzie się w Ciążeniu nad Wartą w dniach 26 sierpnia – 4 września. 

W ciągu 10 dni uczestnicy biorą udział w autorskich zajęciach przygotowywanych przez studentów Collegium Invisibile oraz w warsztatach prowadzonych przez zaproszonych gości – naukowców z najlepszych polskich uniwersytetów. Forma zajęć zbliżona jest do seminariów akademickich. Oprócz tego, każdy uczestnik wygłasza związany ze swoimi zainteresowaniami naukowymi referat, który przygotowuje pod opieką studenta Collegium jeszcze przed rozpoczęciem obozu.

Przewidziane są także dyskusje, wycieczki, ogniska, wieczory filmowe i muzyczne. Szkoła Letnia to też świetna okazja, by porozmawiać z nieco starszymi kolegami o studiach – układaniu planu zajęć, najlepszych wykładowcach i ciekawych zajęciach. 

Zajęcia warsztatowe przygotowują studenci Collegium Invisibile specjalizujący się w różnych dziedzinach humanistyki i nauk społecznych oraz nauk przyrodniczych. Każdy uczestnik będzie uczestniczyć podczas obozu w dwóch kursach, wybranych przez siebie. Wszystkie kursy będą trwały 12 godzin lekcyjnych (6 dni po 2 godziny zajęć). Studenci Collegium poprowadzą zajęcia indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych. Dzięki małym grupom zajęcia będą miały prawdziwie warsztatowy, seminaryjny charakter.

Ma to na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny, ale również – wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i oswojenie ich z akademickim sposobem prowadzenia zajęć.

Warsztaty gości to krótsze, dwudniowe, bloki zajęć, prowadzone przez zaproszonych przez Collegium gości – młodych naukowców oraz uznanych profesorów.   

Referaty przygotują i wygłoszą uczestnicy Szkoły Letniej. Będą trwać kwadrans i zakończą się dyskusją. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach (i po studiach) umiejętność rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy. Celem tej części programu jest również usprawnienie kompetencji zabierania głosu w dyskusji i argumentowania przy zachowaniu reguł kulturalnej debaty.

 

Rokokowy pałac w Ciążeniu to dawny pałac biskupów poznańskich, wzniesiony w XVIII wieku, otoczony równie starym parkiem, opadającym trzema tarasami ku Warcie. W Ciążeniu przechowywany jest jeden z największych w Europie zbiorów literatury masońskiej, należący do Biblioteki UAM. 

 

Collegium Invisibile to naukowa organizacja pozarządowa skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Żeby dostać się do CI, należy zaproponować program indywidualnych badań i zdać odpowiedni egzamin. W znacznej części studenci działający w stowarzyszeniu to nasi dawni i niedawni stypendyści.

 

więcej o Szkole Letniej na stronie CI