...
  • PL   EN

Spotkanie z noblistą

W poniedziałek 22 września 2014 roku, o godz. 16:00 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego Prof. Robert Huber wygłosi wykład otwarty w języku angielskim pt. How I became a Scientist and Protein Crystallographer?.

Ten niemiecki biochemik (Max-Planck-Institut für Biochemie, Monachium, Niemcy), członek Max-Planck-Gesellschaft, został Laureatem Nagrody Nobla w roku 1988 w dziedzinie chemii za wyznaczenie trójwymiarowej struktury centrum reakcji fotosyntezy u bakterii. Zapraszamy!

Wykład połączony jest z uroczystością wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Odkrycia noblisty koncentrują się na powiązaniach struktury i funkcji biologicznych makrocząsteczek. Rozwinął on znacznie metody pomiarowe w krystalografii białek i wniósł wiele w rozwój aparatury badawczej.

Wydarzenie jest częścią EUCYS 2014 Warsaw – międzynarodowych finałów 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE, których jesteśmy współorganizatorami.

W dniach 20-22 września polecamy wszystkim odwiedzenie również Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbywać się będzie otwarta dla gości sesja plakatowa, prezentująca 78 uczniowskich projektów badawczych z 36 krajów świata. Będzie można porozmawiać z młodymi badaczami o ich pracach naukowych i… oczywiście kibicować trójce Polaków!