...
  • PL   EN

Ryszard Rakowski i Przemek Klimek laureatami Nagrody im. Stefanii Światłowskiej

We wtorek 8 kwietnia w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Stefanii Światłowskiej.

W tym roku nagrodę otrzymali Ryszard Rakowski, współtwórca Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Przemysław Klimek, nasz (niezbyt) dawny i wieloletni stypendysta.

Ryszard Rakowski był współzałożycielem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w 1981 roku i wieloletnim dyrektorem naszego biura – do przejścia na emeryturę w 2009 roku. Przez niemal 30 lat pracy w stowarzyszeniu działał w sprawie poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce (co było palącym problemem w latach 80.) i stworzył od podstaw unikalny w skali europejskiej program pomocy wybitnie zdolnym. Nasz program, który działa już 32. rok, pozwolił rozwinąć skrzydła tysiącom zdolnych dzieci z całego kraju. Było to możliwe dzięki niezwykłemu zaangażowaniu dyr. Rakowskiego, który nie tylko poświęcał Funduszowi cały swój czas i uwagę, ale zdołał też namówić do pracy społecznej ze zdolnymi dziećmi największe sławy naukowe i wybitnych twórców, pozyskać współpracę i wsparcie najlepszych uczelni i instytutów badawczych.

Drugim laureatem nagrody został Przemek Klimek plastyk, absolwent i pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ten, który – wśród kilku tysięcy uczestników programu – był pod opieką Funduszu najdłużej (10 lat). Pochodzący z Przecławia w woj. zachodniopomorskim Przemek zdradzał talenty malarskie w bardzo młodym wieku. Został stypendystą Funduszu w 1997 roku (jako dziesięciolatek) i utrzymał ten prestiżowy status do matury. Dziś – jak bardzo wiele jego koleżanek i kolegów – jest wolontariuszem naszego stowarzyszenia: tutorem na funduszowych obozach, współtwórcą funduszowych wystaw.

W imieniu dyr. Rakowskiego nagrodę odebrała obecna dyrektor biura Funduszu Maria Mach, również dawna stypendystka. Zapraszanie na funduszowe obozy i wciąganie do współpracy dawnych podopiecznych było być może największym osiągnięciem Ryszarda Rakowskiego. Uzyskany w ten sposób impet funduszowej maszynerii jest nie do zatrzymania.

Nagrodę wręczyła Pierwsza Dama, pani Anna Komorowska.

Stefania Światłowska od 1937 roku była nauczycielką łaciny. W w latach 1947-1982 pracowała w VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Wdzięczni wychowankowie oraz dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana ustanowili nagrodę jej imienia.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób wyróżniających się w służbie tym wartościom, które głosiła i którym sama służyła. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, uczeń lub inna osoba za twórczą pracę dydaktyczną lub wychowawczą albo za wybitne osiągnięcia związane z edukacją.

Ryszard Rakowski na obozie naukowym Świder 2008

dyr. Ryszard Rakowski na obozie naukowym Świder 2008 / fot. S. Soberski