...
  • PL   EN

Rozpoczął się obóz w Serocku

W czasie długiego weekendu majowego w Serocku n. Narwią spotka się 130 najzdolniejszych uczennic i uczniów z całej Polski. Do tego kilkadziesiąt osób kadry: najwybitniejsi naukowcy z całego kraju, świetni doktoranci i wyróżniający się studenci – w większości dawni i niezbyt dawni stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 

W tym roku obóz rozpoczyna się w czwartek 25 kwietnia i kończy w niedzielę 5 maja. Młodsi uczestnicy biorą w nim udział nieco krócej.

Koszty pobytu uczestników (i podróży) w całości pokrywa Fundusz.

    pełny program „dużego” obozu: oboz-naukowy-2013.pdf

    pełny program „małego” obozu: oboz-ogolnorozwojowy-2013.pdf

Materiały na niektóre zajęcia

„Duży” obóz (dla licealistów i III kl. gimnazjum):

 

  • na zajęcia dr Barbary Bibik, Katedra Filologii Klasycznej UMK: Sofokles, „Antygona”, tłum. K. Morawski bądź R. Chodkowski, Eurypides, „Ifigenia w Aulidzie”, tłum. J. Łanowski, Ajschylos, „Agamemnon” (pierwsza część trylogii „Oresteja”), tłum. S. Srebrny

 

  • na zajęcia dr. Michała Mizery, Wydział Artes Liberales UW: „Akropolis” Wyspiańskiego

 

  • na zajęcia Jana Sowy, Wydział Historyczny UW: fragmenty o bezkrólewiu po śmierci Jana III (1696-1697) z dowolnego podręcznika akademickiego do dziejów polski nowożytnej (Augustyniak, Konopczyński, albo Markiewicz)

 

  • na zajęcia Marty Szady, MISH UW,  „O pożytkach z czytania literatury greckiej” – prosimy o przeczytanie tłumaczenia opublikowanego tutaj [pdf]

 

  • na zajęcia dr Magdaleny Wrany, Instytut Romanistyki UJ, prosimy pobrać plik [pdf] i przeczytać z niego teksty polskie

 
 

„Mały” obóz (dla młodszych uczestników):

 

  • na zajęcia Jana Sowy, Wydział Historyczny UW: prosimy przeczytać (albo nawet obejrzeć) fragment „Pana Wołodyjowskiego” dot. oblężenia Kamieńca

 

Nasz doroczny wiosenny obóz to de facto dwa odbywające się równocześnie obozy wielodyscyplinarne: naukowy i ogólnorozwojowy, z równie atrakcyjnymi programami wykładów, spotkań i warsztatów.

Celem obozu jest stworzenie wyjątkowych możliwości dla pogłębiania zainteresowań i zdobycia nowej wiedzy, ale przede wszystkim zainspirowanie uczestników do samodzielnej, wytrwałej pracy. Oczekujemy od nich aktywnego udziału we wszystkich zajęciach. W programie przewidujemy bardzo różne formy zajęć, wśród których będzie można wybierać: warsztaty, seminaria, wykłady z różnych dziedzin i spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki i kultury. Będą też odczyty uczestników (publikujemy tu rady, jak je przygotować), koncert, wieczór poetycki i gazeta obozowa, a także codzienne zajęcia rekreacyjne (na boisku, na basenie i w siłowni).

Jak wyglądały poprzednie obozy?

W 2012 roku „duży” obóz w Serocku zaczął się w czwartek 26 kwietnia, a „mały” dołączył w sobotę 28 kwietnia. Obóz zakończył się w niedzielę 6 maja.

Zobacz program obozu:

– dla starszych uczestników: duzy_2012.pdf

– dla młodszych uczestników: maly_2012.pdf

…zobacz zdjęcia z 2012 roku!

 

1. obóz w Serocku odbywał się w dniach 28.04-08.05.2011

Zobacz program obozu:

 

– dla starszych uczestników: KFnrD-oboz-naukowy-Serock-2011.pdf

– dla młodszych uczestników: KFnrD-oboz-ogolnorozwojowy-Serock-2011.pdf

…zobacz zdjęcia z 2011 roku!

 

A w poprzedniej dekadzie na wiosnę spotykaliśmy się w Świdrze k. Otwocka. A jeszcze wcześniej – w Jadwisinie k. Serocka.

Pierwotnie obozy wiosenne odbywały się osobno w ówczesnym ośrodku URM w Jadwisinie, potem przez 10 lat – podwójny obóz gościł ośrodek służby celnej w Świdrze k. Otwocka. Kilka lat temu trafiliśmy znów nad Narew – do ośrodka Exploris w Serocku – kilkaset metrów od parku jadwisińskiego. Wielu naszych wolontariuszy (zwykle – dawnych uczestników programu) nie wyobraża sobie wiosny bez odwiedzin na obozie.

Polecamy wspomnieniowy felieton naszego dawnego stypendysty Jacka Dehnela na temat wiosennych obozów w Jadwisinie / Świdrze / Serocku.  (W tym roku Jacek znów prowadzi zajęcia.) 

 

Jadwisin 1990 / fot. K. Kowalewski