...
  • PL   EN

Rekrutacja 2015 – wyniki roześlemy w październiku

Trwa drobiazgowa analiza wniosków do programu pomocy wybitnie zdolnym na ten rok szkolny. Wyniki roześlemy zainteresowanym w październiku. Pierwsze zajęcia dla Młodych Naukowców – w listopadzie.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji, a osoby przyjęte do programu otrzymają propozycje zajęć, w których będą mogły wziąć udział.

Otrzymaliśmy na ten rok szkolny wiele zgłoszeń, a ich rzetelna ocena to bardzo dużo pracy. Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy. Również wysyłka zawiadomień (żeby uniknąć niemiłych pomyłek) trwa co roku dość długo, więc prosimy kandydatów o cierpliwość.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.

W listopadzie każdego roku grupa od pięćdziesięciu nowo nominowanych stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotyka się w na trzydniowych warsztatach w Warszawie. Nominacje otrzymują na uroczystości w Zamku Królewskim. 

Spotkanie nowych stypendystów to równocześnie inauguracja naszego roku szkolnego – całej serii spotkań, warsztatów badawczych, obozów naukowych, koncertów, wystaw i wielu innych imprez, na które zapraszamy wszystkich uczestników programu, zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami (i często – po dodatkowej kwalifikacji, bo chętnych jest zwykle więcej niż miejsc).

Rozpoczynający się rok szkolny to 33. już rok działania naszego programu.