...
  • PL   EN

Fundacja PZU partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Fundacja PZU została partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jedna z największych instytucji finansowych w Polsce postawiła na nową inwestycję – wsparcie najzdolniejszej polskiej młodzieży. Ogłoszenie inauguracji partnerstwa miało miejsce 15 stycznia 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezes Bogdan Benczak i prof. Jan Madey

Współpraca z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci stanowi kontynuację działań Grupy PZU z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze edukacji.

Fundusz od 1983 roku realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnym, będąc jedyną w Polsce organizacją oferującą tak wszechstronne wsparcie utalentowanym dzieciom i młodzieży. Dofinansowanie zapewni Stowarzyszeniu stabilne funkcjonowanie przez najbliższe lata.

Wsparcie PZU pozwoli Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci nie tylko kontynuować prowadzony program, ale również uzupełnić go o nowe elementy. Stowarzyszenie planuje znacząco rozwinąć działalność, docierając do młodych naukowców i artystów w większym zakresie przez Internet i zacieśniając współpracę z dawnymi stypendystami, którzy dziś są wyróżniającymi się studentami, uznanymi naukowcami i znakomitymi twórcami.

„W ostatnich latach nasze stowarzyszenie borykało się z poważnymi problemami finansowymi – coraz trudniej było nam pozyskiwać środki na realizację programu. Dzięki wsparciu PZU przez najbliższe lata możemy całą energię poświęcić temu, w czym jesteśmy najlepsi – pomocy najzdolniejszej młodzieży” – powiedziała Maria Mach, Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Wyniki najnowszego raportu PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) dowodzą, że Polska ma jeszcze dużo do zrobienia w zakresie wsparcia utalentowanych dzieci. Choć Polska może się szczycić dobrymi (i coraz lepszymi) średnimi, wśród naszych uczniów odnotowano wyraźny spadek liczby osób rozwiązujących najtrudniejsze zadania. Odsetek licealistów osiągających najlepsze wyniki w testach czytania i rozumienia tekstu spadł w ciągu trzech lat z 29,7 do zaledwie 18,6 proc. Odsetek najzdolniejszych uczniów jest znacznie mniejszy niż w wielu innych rozwiniętych krajach.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży w Polsce jest niewystarczające. W szczególności dotyczy to mieszkańców wsi i małych miejscowości, którzy nie mają możliwości skorzystania z zajęć dodatkowych organizowanych w dużych miastach. Wielu spośród 5 tys. podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci pochodzi właśnie z takich środowisk, dlatego PZU zdecydował się wesprzeć działalność Funduszu” – powiedział Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem naukowców, artystów, lekarzy i studentów działającym od ponad 30 lat. Co roku ponad pół tysiąca wybitnie zdolnych dzieci bierze udział w specjalistycznych warsztatach badawczych, wielodyscyplinarnych obozach naukowych, stażach badawczych, konferencjach naukowych i wydarzeniach kulturalnych, które pozwalają na kontakt uczestników z ekspertami. Działalność Funduszu jest możliwa dzięki wolontariatowi na niezwykłą skalę – współpracy setek pracowników naukowych z czołowych polskich wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, oraz uznanych artystów. Łącznie opieką stowarzyszenia było już objętych ponad 5 tysięcy osób. Dziś to znakomici młodzi uczeni, świetni lekarze, artyści światowej sławy i najlepsi na świecie informatycy. Wielu z nich chętnie wraca na obozy stowarzyszenia w nowej roli – prowadząc zajęcia dla młodszych koleżanek i kolegów.

Grupa PZU, jako lider sektora ubezpieczeniowego i jedna z największych firm w Polsce prowadzi wiele działań z zakresu zaangażowania społecznego i wspierania polskiego dziedzictwa kulturowego. Jednym z kluczowych obszarów działania PZU jest wspieranie edukacji na terenach wiejskich i w małych miastach, w tym tworzenie najzdolniejszym młodym ludziom warunki równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

Fundacja PZU jest od wielu lat zaangażowana w Program Stypendiów Pomostowych, który ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z ubogich rodzin, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach. PZU jest także fundatorem Stypendiów im. Bronisława Geremka, pozwalając najzdolniejszym studentom kierunków humanistycznych na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy. Prowadzi także konkurs grantowy, który ma na celu wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach oraz dofinansowuje program Stypendiów Pomostowych realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.