...
 • PL   EN

Pytania dla kandydatów

Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których  autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc.
 

Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania. To co sami o sobie napiszecie ma dla nas największe znaczenie.

Dopiero potem przyglądamy się Waszym osiągnięciom, opiniom ze szkoły i innym załączonym dokumentom.

Aby pomóc Wam w przygotowaniu takiej wypowiedzi zamieszczamy tutaj pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Twoja wypowiedź nie musi się ograniczać do odpowiedzi na te pytania, ale powinna takie odpowiedzi zawierać. Wyślij ją do Biura Funduszu do 15 lipca. Postaraj się, aby Twój list był czytelny (np. w postaci starannie wyedytowanego wydruku komputerowego). Wypowiedź jest koniecznym warunkiem rozważania Twojej kandydatury.
 

Co powinno znaleźć się w wypowiedzi?

 1. Twoje imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (z kodem pocztowym), numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym i jeśli masz – komórkowego (ewentualnie rodziców), nazwa i dokładny adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu), klasa, do której obecnie chodzisz.
 2. Jakie są Twoje główne zainteresowania? Wymień nie więcej niż dwie – trzy dziedziny wiedzy i napisz dlaczego interesujesz się właśnie nimi.
 3. Wymień i opisz kilka zagadnień (z wymienionych dziedzin), nad którymi zastanawiałaś/eś się ostatnio. O każdym z nich napisz: Skąd je wzięł/aś/eś? Czy sama/sam je wymyślił/aś/eś? Co Cię zainspirowało? Może przeczytał/aś/eś o nich w jakiejś książce (jakiej?) Jakie są efekty Twojej pracy nad tymi zagadnieniami? Napisz, jak udało Ci się do nich dojść. Co sprawia (lub sprawiało) Ci największe trudności?
 4. (dotyczy dziedzin doświadczalnych) Jakie doświadczenia prowadzisz? Opisz swoje prace i ich wyniki. Skąd bierzesz tematy doświadczeń? Jak je prowadzisz? Co sprawia Ci największe trudności?
 5. Wymień najbardziej znaczące książki dotyczące interesujących Cię dziedzin, jakie przeczytał/aś/eś w ciągu ostatniego roku. Napisz, co dało Ci ich przeczytanie.
 6. W jaki jeszcze sposób rozwijasz swoje zainteresowania?
 7. Czy masz stałego opiekuna naukowego? Jeśli tak, dołącz jego opinię, jeśli zaś nie, poproś o opinię nauczyciela lub wychowawcę – chyba że została już przesłana.
 8. Napisz jeszcze o tych swoich zainteresowaniach, o których nie napisał/aś/eś do tej pory. Jak najchętniej spędzasz wolny czas?
 9. Czy piszesz? (chodzi tu zarówno o artykuły naukowe i popularnonaukowe, jak i o utwory literackie). Przyślij kilka tekstów napisanych w ostatnim czasie.
 10. Czy uczestniczył/aś/eś w olimpiadach czy konkursach (przedmiotowych czy literackich) w ostatnich dwóch latach? Podaj ich nazwę i organizatora. Dołącz też kopie dyplomów, jeśli wcześniej ich nie przesłał/aś/eś lub nie przesłała szkoła.

 

Twój list będą czytali naukowcy, specjaliści z poszczególnych dziedzin, a nie urzędnicy. Dlatego pisz tak, jakbyś pisał/-a do starszych „kolegów po fachu”. O wynikach kwalifikacji zawiadamiamy w październiku każdego roku.

Uwaga! To jest tekst archiwalny. Nowe wymagania opisane są na stronie fundusz.org/rekrutacja