...
  • PL   EN

EUCYS: prestiżowy konkurs dla młodych naukowców

Prowadzisz samodzielne badania jeszcze przed maturą? Nie jesteś wyjątkiem! Przygotuj pracę naukową i weź udział w 21. polskiej edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE!

Trwają przygotowania do międzynarodowych finałów EUCYS 2014, które odbędą się we wrześniu w Warszawie. Z ramienia Komisji Europejskiej organizuje je Uniwersytet Warszawski razem z Centrum Nauki Kopernik i Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Fundacja PZU.

Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć nagrody pieniężne i zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych. Ale przede wszystkim to wspaniała szansa spotkania innych młodych pasjonatów nauki, która procentuje przez długie lata.

Tymczasem krajowy organizator konkursu zachęca do przygotowywania prac badawczych do kolejnej edycji. Oryginalne uczniowskie projekty naukowe z różnych dziedzin można zgłaszać do końca października na adres Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa).

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.

więcej o EUCYS

Zgłoszone prace badawcze (samodzielne lub zespołowe) są każdej zimy oceniane przez ekspertów, a spośród nich jury wybiera ok 20 najlepszych projektów do kolejnego etapu. W marcu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – w ramach Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA – odbywa się kilkudniowa sesja plakatowa, w czasie której autorzy projektów rozmawiają z jurorami i gośćmi CNK.

Najlepsi otrzymują nagrody pieniężne i indeksy najlepszych polskich uczelni. A trzy spośród nich uzyskują nominacje do reprezentowania Polski na wrześniowych finałach EUCYS. Przebieg finałów jest podobny – długie godziny bardzo inspirujących rozmów z jurorami i gośćmi.

Polacy już po raz dwudziesty biorą udział w tym prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej. Uczniowskie projekty znad Wisły cieszą się bardzo dobrą opinią wśród międzynarodowego jury EUCYS. Pod względem łącznej liczby zdobytych nagród od lat ustępujemy tylko Niemcom i Brytyjczykom, nawet licząc lata, gdy Polska nie brała jeszcze udziału w imprezie!

W tym roku nasz kraj wystawia kolejną mocną ekipę.

Trzy równorzędne 1. nagrody w wysokości 6.000 PLN oraz nominacje do reprezentowania Polski na finałach EUCYS 2014 uzyskali:

Monika Leończyk ze Słupska (uczennica II LO w Słupsku) za projekt Wielkie znaczenie owadów, czyli wpływ trzmieli ziemnych na pomidory zwyczajne

Jerzy Szuniewicz z Poznania (uczeń VIII LO w Poznaniu) za projekt Wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych

Andrzej Żak z Warszawy (uczeń LXIV LO w Warszawie) za projekt Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem etnolekt wymysiöeryś

więcej o projektach Moniki, Jurka i Andrzeja

Jeden z naszych reprezentantów – Jerzy Szuniewicz – zaprezentował niedawno wyniki swoich badań na targach Intel ISEF w Los Angeles (USA). Przywiózł stamtąd dwie nagrody: nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do CERN i jedną z 3. nagród w swojej kategorii w wysokości 1.000 USD.

Jeszcze jedną nagrodę przywiozła do Polski Joanna Jurek, która swoją pracę na temat transportu leków antynowotworowych napisała na stażu badawczym zorganizowanym przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Asi i Jurkowi serdecznie gratulujemy!

Oboje są uczestnikami programu pomocy wybitnie zdolnym, który nasze stowarzyszenie prowadzi znacznie dłużej niż EUCYS, bo już ponad 30 lat.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS), prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Podczas finałów odbywających się corocznie późnym latem, około stu nastoletnich naukowców z kilkudziesięciu krajów prezentuje prace z różnych dziedzin. Udział w konkursie to wspaniały początek kariery akademickiej. Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody i zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje polską edycję EUCYS od 1995 roku. Międzynarodowe jury nagrodziło już 31 projektów z naszego kraju (łącznie 38 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i 20 dodatkowych. Laureaci konkursu to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi.