...
  • PL   EN

Pora na sprawozdania!

Uczestnikom obozu w Serocku przypominamy o konieczności przesłania sprawozdań z obozu. O sprawozdaniach z całego roku szkolnego powinni już zacząć myśleć wszyscy tegoroczni uczestnicy programu.

Termin upływa 30 czerwca.

Osób, które nie prześlą sprawozdań, nie obejmie rekrutacja na następny rok.

Napiszcie jak rozwijaliście swoje pasje w mijającym roku szkolnym, czego ważnego i ciekawego się nauczyliście, co sprawiało wam największe trudności i czy udało się wam je przezwyciężyć.

Napiszcie o ważnych książkach, które czytaliście, o ciekawych zadaniach, obserwacjach i eksperymentach. Bardzo czekamy na wyniki Waszej samodzielnej pracy, artykuły, opisy doświadczeń, eseje, wiersze, a nawet powieści (może nie w całości). Napiszcie też o sukcesach w olimpiadach i konkursach (prosimy o kopie dyplomów).

Sprawozdanie będą czytali współpracujący z nami naukowcy, często ci sami, którzy prowadzili dla Was zajęcia, a także dawni uczestnicy programu. Ma ich ono przekonać, że pracowaliście w mijającym roku nad rozwojem swoich zainteresowań, że udział w programie pomógł Wam w tej pracy. Dlatego bardzo ważne są dla nas wrażenia z zajęć organizowanych przez Fundusz i Wasza własna ocena tego, na ile okazały się one przydatne. (Te uwagi pomagają nam też w udoskonalaniu naszej oferty zajęć).

Oczywiście ważne są informacje o sukcesach, ale przede wszystkim o nowych doświadczeniach i nabytych umiejętnościach, nie zawsze muszą one znaleźć wyraz z konkursowej wygranej. Piszcie też o swoich niepowodzeniach i o ich przyczynach, często takie doświadczenia mają większe znaczenie dla Waszego rozwoju niż kolejny łatwy sukces.

Od uczestników programu o uzdolnieniach artystycznych oczekujemy ponadto prac (plastycy) oraz opinii nauczyciela instrumentu głównego (muzycy).

Jeśli zmieniły się Wasze dane adresowe (adres, telefon, e-mail) lub dane szkoły, napiszcie o tym koniecznie!

Można korzystać z listy pytań, na które odpowiadaliście przy pierwszym zgłoszeniu do Funduszu.

Niestety nie przyjmujemy sprawozdań przysłanych e-mailem (nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wydrukować).