...
 • PL   EN

Reprezentacja na EUCYS 2013

20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych z całego kraju można było zobaczyć w niedzielę 17 marca w Centrum Nauki Kopernik. Przy plakatach prezentujących wyniki badań goście CNK rozmawiali z ich autorami – uczestnikami Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. Zwyciężyły projekty z fizyki, matematyki i biologii.

 

 

3 równorzędne I nagrody w wysokości 5.000 PLN i nominacje do reprezentowania kraju na europejskich finałach konkursu w Pradze we wrześniu zdobyły projekty:

 • Michał Gumiela (Andrychów), Rafał Kozik (Bielsko-Biała), Badanie możliwości zastosowania matryc CMOS oraz CCD w celu detekcji, dozymetrii oraz mapowania wiązki promieniowania alfa, beta, gamma, rentgenowskiego oraz protonów

 

 • Aleksander Horawa (Warszawa), Skończone przestrzenie metryczne

 

 • Arkadiusz Jankiewicz (Wałbrzych), Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych

 

 

2 równorzędne II nagrody w wysokości 4.500 PLN zdobyły prace:

 • Xavier Dobrzański (Wrocław), Studia nad fauną motyli śródmieścia Wrocławia. Tinea translucens Meyrick, 1917 jako nowy dla Polski gatunek motyla

 

 • Łukasz  Skoczylas (Grodziec), Występowanie motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) Pogórza Cieszyńskiego i Beskidu Śląskiego

 

4 równorzędne III nagrody w wysokości 3.000 PLN zdobyły projekty:

 • Katarzyna Bieluń (Kościno), Anna Fabich (Szczecin), Nasi chemiczni przyjaciele – ciecze jonowe. Synteza i właściwości

 

 • Bartłomiej Błeszyński (Szczecin), Wzmacnianie, analiza i przekształcanie na formę cyfrową sygnału elektromiograficznego (EMG)

 

 • Mateusz Wilczek (Borówiec), Wpływ podwyższonego stężenia CO2 na wzrost i przyrost biomasy części nadziemnej oraz na gęstość aparatów szparkowych na liściach grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.)

 

 • Bartłomiej Zawalski (Warszawa), Powrót średnich 

 

Nagrody pieniężne od lat przekazuje laureatom Fundacja BRE Banku. Wszyscy laureaci mają ponadto zapewnione indeksy najlepszych polskich uczelni.

Jury przyznało także 4 nagrody za świetne plakaty autorom prac:

 • Arkadiusz Jankiewicz (Wałbrzych), Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych

 

 • Monika Jelonek (Kraków), Synteza nowych hydrofilowych pochodnych kobinamidu

 

 • Karolina Klepacz (Łódź), Synteza oraz zastosowanie porfiryny jako bifunkcyjnego katalizatora w enancjoselektywnej reakcji utleniania związków karbonylowych w pozycji α

 

 • Wojciech Nadara (Warszawa), Grafy k-dobre

 

 

Do tegorocznej edycji zgłoszono 59 prac z wielu dziedzin, m.in. biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki i techniki. Niektóre badania prowadzono w 2- lub 3-osobowych zespołach, łącznie wzięło w nim udział 71 młodych naukowców z całej Polski. To spora liczba, bo projekty muszą zostać wcześniej nagrodzone w innym ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, albo posiadać rekomendację samodzielnego pracownika naukowego. Prace oceniali specjaliści z poszczególnych dziedzin, a ich opinie stanowiły podstawę decyzji sędziów.

W połowie stycznia Jury Polskich Eliminacji zadecydowało o zakwalifikowaniu do finału 20 projektów 26 nastoletnich autorów [ZOBACZ LISTĘ FINALISTÓW].

{gallery}13-odkrycia-f{/gallery}

jeszcze więcej zdjęć

Polski finał Konkursu Prac Młodych Naukowców UE ma formę sesji plakatowej, podczas której uczniowie prezentują swój projekt każdemu z jurorów oraz publiczności. 

Zobacz folder z abstraktami prac finałowych [PDF]