plastycy

Szukamy młodych artystów!

Ruszyła rekrutacja do plastycznej części programu Funduszu!

Kto może się zgłosić?
Zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych i podstawowych zainteresowanych twórczością plastyczną.

Co oferujemy?

Jak się zgłosić?

plastycy

Oprócz formularza:

Teczki prosimy przesłać na adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Prace zwracamy autorom po zakończeniu rekrutacji. Odsyłamy je na ich koszt. Można je również odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru.

Informacja dla stypendystów plastycznych uczestniczących w tym roku w plenerze malarskim KFnrD: Jeśli chcesz wziąć udział w tegorocznej kwalifikacji do programu Funduszu, uzupełnij ją pracami wykonanymi w domu.

O wynikach kwalifikacji zawiadamiamy w październiku każdego roku. Do zobaczenia!

Podziel się!