...
 • PL   EN

Oferta zajęć w roku szkolnym 2013-2014

W tym roku szkolnym mamy pod opieką 519 uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych z całej Polski. 328 z nich to osoby o zainteresowaniach naukowych i literackich, 135 – osoby utalentowane muzycznie. W programie mamy również 36 plastyków i 20 tancerzy baletowych. 

Czeka nas razem bardzo pracowity rok. Poniżej oferta zajęć dla młodych naukowców, w dodatku – niepełna (o dodatkowych przedsięwzięciach – takich jak wyjazdy zagraniczne – będziemy jeszcze informować).

 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KL. I-II GIMNAZJÓW

 

 1. Warsztaty przyrodnicze w laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego (biologia, chemia, fizyka): 27 listopada – 3 grudnia 2013, Warszawa-Miedzeszyn. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w I dekadzie listopada. 25 miejsc.

 

 1. Warsztaty matematyczne prof. Wojciecha Tomalczyka, 21-23 marca 2014, Gdynia.Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w II dekadzie lutego. 25 miejsc.

 

 1. Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy w Serocku k. Warszawy, 26 kwietnia – 3 maja 2014.Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w marcu. 45 miejsc.

 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIOW GIMNAZJUM

 

 1. Warsztaty matematyczne w Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, 13-16 grudnia 2013, Ile tego jest? Elementy kombinatoryki Zagadnienia problemowe oraz polecana literatura zostaną przekazane mailem i opublikowane w listopadzie. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w II dekadzie listopada. UWAGA: warsztaty są adresowane do uczniów kl. III gimnazjum. 25 miejsc.

 

 1. Warsztaty robotyczne w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, 15-18 maja 2014. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w kwietniu. 12 miejsc.

 

 1. Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy, 19 lipca – 2 sierpnia 2014 w Pasterce (Góry Stołowe). Kwalifikacja na podstawie zadań, które roześlemy osobom zainteresowanym w lutym. Wyniki kwalifikacji będą znane w maju.15 miejsc.

 

 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I KL. III GIMNAZJÓW

 

 1. Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, 24-29 listopada 2013: synteza organiczna, metody spektroskopowe, synteza związków biologicznie aktywnych. Literatura: McMurry, Chemia organiczna, P. Mastalerz; Chemia organiczna, Morrison, Boyd, Chemia organiczna, J. I. Siemion, Biostereochemia. Kwalifikacja w I dekadzie listopada na podstawie zgłoszeń. 20 miejsc.

 

 1. Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, 24-29 listopada 2013: fizykochemia kompleksów supramolekuralnych, fotochemia i spektroskopia, chemiczne przetwarzanie informacji. Literatura: Atkins, Podstawy chemii fizycznej, Chemia fizyczna. Kwalifikacja w I dekadzie listopada na podstawie zgłoszeń. 10 miejsc.

 

 1. XVIII Spotkania Humanistyczne w Krakowie, 1-6 grudnia 2013: wykłady i seminaria najciekawszych przedstawicieli krakowskiej humanistyki, spotkania z twórcami, wizyty w muzeach i w teatrze. Kwalifikacja w II dekadzie listopada na podstawie zgłoszeń. 28 miejsc.

 

 1. Warsztaty w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach koło Torunia, 1-6 grudnia 2013: nowoczesne metody obserwacji astronomicznych, komputerowe przetwarzanie obrazów radioastronomicznych i optycznych; należy poczytać o falach elektromagnetycznych i nowoczesnych urządzeniach radiowych i optycznych, metodach astrofizyki i metodach przetwarzania danych. Kwalifikacja w II dekadzie listopada na podstawie zgłoszeń. 15 miejsc.

 

 1. Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 5-8 grudnia 2013. Temat warsztatów: O geometrii nieeuklidesowej hiperbolicznej Kwalifikacja na podstawie zadań opublikowanych w listopadzie. Uwaga! Na warsztaty we Wrocławiu nie kwalifikujemy uczniów kl. III gimnazjum. 30 miejsc.

 

 1. Seminaria humanistyczne w Warszawie, 13-15 grudnia 2013. W programie praca w grupach (10 osobowych) nad wybranymi problemami (tekstami) w Zakładzie Historii Starożytnej, Zakładzie Historii Nowożytnej IH UW oraz Instytucie Historii Sztuki UW – historia mówiona. Szczegółowe tematy i teksty do opracowania wkrótce na naszej stronie. Przewidujemy też wykłady, wizytę w teatrze i galerii oraz dyskusje w gronie uczestników. Przy zgłoszeniu proszę wskazać grupę, którą jesteście szczególnie zainteresowani. Kwalifikacja II dekadzie listopada na podstawie zgłoszeń. 30 miejsc.

 

 1. Warsztaty badawcze z fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników oraz biofizyki w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, 19-24 stycznia 2014Kwalifikacja na podstawie zadań opublikowanych na początku listopada. 20 miejsc. Tematy badawcze:

 • elektryczne własności krystalicznych izolatorów topologicznych

 • wytwarzanie i badanie własności magnetycznych nadprzewodnika wysokotemperaturowego YBCO.

 • nanobiotechnologiczny mariaż – czyli co daje połączenie białek z kropkami kwantowymi.

 • wytwarzanie domieszkowanych warstw tlenkowych metodą osadzania warstw atomowych (ALD) do zastosowań jako luminofory.

 • świecenie nanostruktury

 • fotowoltaika

 • wyznaczanie charakterystyk spektralnych źródeł światła

 • Dyfrakcja fal rentgenowskich na periodycznych układach atomów w kryształach dwu- i trójwymiarowych.

 

 

 1. Warsztaty w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (wymagana sprawność programistyczna), 26-31 stycznia 2014Modelowanie matematyczne zjawisk ze świata naturalnego. Kwalifikacja na podstawie zadań opublikowanych w grudniu. 15 miejsc.

 

 1. Warsztaty chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 16-21 lutego 2014:chemia bioorganiczna, fizyczna, synteza organiczna, krystalochemia, spektroskopia, układy nieorganiczne, charakterystyka mikroskopowa i nanoskopowa materiałów, reakcje enzymatyczne. Kwalifikacja na podstawie zadań opublikowanych w styczniu. 30 miejsc.

 

 1. Warsztaty informatyczne w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 26 lutego – 4 marca 2014. Temat warsztatów:Struktury danych i algorytmy dynamiczne. Kwalifikacja na podstawie zadań opublikowanych w styczniu. 15 miejsc.

 

 1. Warsztaty biologiczne w Warszawie, 2-7 marca 2014: zajęcia w Centrum Onkologii, Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytucie Eksperymentalnej Biologii Roślin UW, Instytucie Zoologii UW, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Ogrodzie Botanicznym UW, Zakładzie Hydrobiologii UW, Zakładzie Parazytologii UW. Kwalifikacja w lutym na podstawie zgłoszeń. 30 miejsc.

 

 1. Seminaria humanistyczne, 7-9 marca 2014.W programie praca w grupach (10-osobowych) nad wybranymi problemami (tekstami) w Żydowskim Instytucie Historycznym, na Wydziale Artes Liberales, oraz Instytucie Historii Sztuki UW. Szczegółowe tematy i teksty do opracowania wkrótce na naszej stronie. Przewidujemy też wykłady, wizytę w teatrze i galerii oraz dyskusje w gronie uczestników. Przy zgłoszeniu proszę wskazać grupę, którą jesteście szczególnie zainteresowani. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w II dekadzie lutego. 30 miejsc.

 

 1. Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 9-14 marca 2014: fizyka materii skondensowanej, jądra atomowego, cząstek elementarnych, kosmologia, geofizyka, optyka kwantowa symulacje komputerowe procesów fizycznych. Podsumowanie pracy w czerwcu 2014. Kwalifikacja na podstawie zadań opublikowanych w grudniu. 20 miejsc.

 

 1. Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematyki Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków 10-13 kwietnia 2014. Temat warsztatów: Przestrzenie metryczne. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w II dekadzie marca. 40 miejsc.

 

 1. Wielodyscyplinarny obóz naukowy w Serocku k. Warszawy, 24 kwietnia – 4 maja 2014 dlawszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem uczniów klas maturalnych. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w marcu. 70 miejsc.

 

 1. Warsztaty neuronaukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Centrum Nowych Technologii UW, 17-22 czerwca 2014. Ogólne wprowadzenie do biologii mózgu. Zapraszamy również fizyków oraz informatyków. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w maju. 15 miejsc.

 

 1. Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana 2-16 sierpnia 2014: warsztaty biologiczne, filmowe, filozoficzne, historyczne, literaturoznawcze, matematyczne, plastyczne, teatralne, seminaria, odczyty uczestników, wycieczki. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w czerwcu. 15 miejsc.

 

 1. Seminarium filmowe prof. Krzysztofa Zanussiego, wrzesień 2014: projekcje filmowe, spotkania z twórcami i aktorami, wizyty w muzeach i teatrze lub filharmonii. Kwalifikacja na podstawie zgłoszeń w połowie maja. 20 miejsc.